Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Ročenky Praha životní prostředí - archiv starších vydání

22.1.2015 — Ročenky Praha životní prostředí jsou publikovány od roku 1989. V elektronické verzi jsou k dispozici od vydání 1992.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

30.8.2013 — EIA je používaná zkratka pocházející z anglického "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivů na životní prostředí". Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Publikace Praha životní prostředí - ročenky a další publikace

26.1.2024 — Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Životní prostředí v Praze v číslech a na mapách

20.6.2006 — U příležitosti vydání nové ročenky Praha - životní prostředí 2005 dnes radní RNDr. Miloš Gregar uspořádal ve vzdělávacím centru pražské ZOO setkání s týmem autorů publikace a zástupců spolupracujících organizací, se zástupci významných institucí z oblasti životního prostředí a s představiteli městských částí. Ocenil dlouholetý přínos ročenky a dalších informačních výstupů z oblasti životního prostředí pro vedení města, odborné spolupracovníky, Pražany ale i partnery v ČR a v zahraničí.

CD-ROM Praha životní prostředí 6 k dispozici

19.12.2005 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v listopadu 2005 další z řady publikací o životním prostředí v Praze - CD-ROM Praha Životní prostředí 6.

DVD Praha Životní prostředí 7 k dispozici

3.9.2008 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v červnu 2008 další z řady elektronických publikací o životním prostředí v Praze - DVD Praha Životní prostředí 7.

Co obnáší politika ochrany životního prostředí?

13.1.2014 — Co tvoří obecně politiku ochrany životního prostředí, jaké jsou její nástroje. Jaké nástroje využívá hlavní město Praha.

Co je EIA?

13.1.2014 —

Ročenka Praha životní prostředí 2005 k dispozici

25.5.2006 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v dubnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2005. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Publikace, aplikace

1.12.2021 — Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

7.2.2007 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Politika ochrany životního prostředí v hl.m. Praze a její nástroje

21.3.2005 — Politika ochrany životního prostředí (environmentální politika) je dnes připravována a realizována jak na národní (resp. nadnárodní – např. celoevropské) úrovni, tak i na úrovni regionů a velkých měst. Tato politika využívá celé řady nástrojů a opatření, které mají zvrátit případné nepříznivé trendy ve vývoji životního prostředí a naopak posílit vývojové směry z hlediska životního prostředí příznivější.Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme právní nástroje (právo životního prostředí), institucionální nástroje (orgány veřejné správy), ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné nástroje, územní plánování, strategické plánování, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů.

Rozhovor s Janou Plamínkovou

25.2.2016 — ČRo Region, Středočeský kraj | 25.2.2016 | 15:08 | Pořad: K věci | Téma: Volené orgány - Rada - Jana Plamínková

Rada schválila pravidla a vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí

3.3.2009 — Pražští radní schválili definitivní znění Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a současně schválili Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro rok 2009.

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

7.2.2007 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Světový den životního prostředí v oboře Hvězda

4.6.2009 — Hlavní město Praha pořádá 5. června v Oboře Hvězda osvětovou akci pro veřejnost s názvem „Praha za životní prostředí“. Pátý červen byl jako den pro podobnou akci vybrán záměrně, v roce 1972 byl totiž Valným shromážděním OSN ustanoven jako Světový den životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Úvod

31.1.2013 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Den životního prostředí v Praze

4.6.2007 — Datum 5. června, bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí. Zítra se na náměstí Míru při této příležitosti od 10.00 hodin do 18.30 hodin uskuteční EKOFESTIVAL 2007. Organizátorem akce ke Světovému dni životního prostředí je Zelený kruh - asociace ekologických organizací, partnery jsou městská část Praha 2 a CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Tématem Ekofestivalu je Odpovědná spotřeba.