Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Ročenky Praha životní prostředí - archiv starších vydání

22.1.2015 — Ročenky Praha životní prostředí jsou publikovány od roku 1989. V elektronické verzi jsou k dispozici od vydání 1992.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

30.8.2013 — EIA je používaná zkratka pocházející z anglického "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivů na životní prostředí". Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Publikace Praha životní prostředí - ročenky a další publikace

26.1.2024 — Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Životní prostředí v Praze v číslech a na mapách

20.6.2006 — U příležitosti vydání nové ročenky Praha - životní prostředí 2005 dnes radní RNDr. Miloš Gregar uspořádal ve vzdělávacím centru pražské ZOO setkání s týmem autorů publikace a zástupců spolupracujících organizací, se zástupci významných institucí z oblasti životního prostředí a s představiteli městských částí. Ocenil dlouholetý přínos ročenky a dalších informačních výstupů z oblasti životního prostředí pro vedení města, odborné spolupracovníky, Pražany ale i partnery v ČR a v zahraničí.