Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Co je EIA?

13.1.2014 —

Rozhovor s Janou Plamínkovou

25.2.2016 — ČRo Region, Středočeský kraj | 25.2.2016 | 15:08 | Pořad: K věci | Téma: Volené orgány - Rada - Jana Plamínková

Ročenka Praha životní prostředí 2005 k dispozici

25.5.2006 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v dubnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2005. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

7.2.2007 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Úvod

31.1.2013 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Rada schválila pravidla a vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí

3.3.2009 — Pražští radní schválili definitivní znění Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a současně schválili Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro rok 2009.

Politika ochrany životního prostředí v hl.m. Praze a její nástroje

21.3.2005 — Politika ochrany životního prostředí (environmentální politika) je dnes připravována a realizována jak na národní (resp. nadnárodní – např. celoevropské) úrovni, tak i na úrovni regionů a velkých měst. Tato politika využívá celé řady nástrojů a opatření, které mají zvrátit případné nepříznivé trendy ve vývoji životního prostředí a naopak posílit vývojové směry z hlediska životního prostředí příznivější.Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme právní nástroje (právo životního prostředí), institucionální nástroje (orgány veřejné správy), ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné nástroje, územní plánování, strategické plánování, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů.

Světový den životního prostředí v oboře Hvězda

4.6.2009 — Hlavní město Praha pořádá 5. června v Oboře Hvězda osvětovou akci pro veřejnost s názvem „Praha za životní prostředí“. Pátý červen byl jako den pro podobnou akci vybrán záměrně, v roce 1972 byl totiž Valným shromážděním OSN ustanoven jako Světový den životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.