Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Životní prostředí v Praze rychle a stručně

13.1.2014 — Základní informace o stavu a vývoji, koncepce v oblasti ŽP, hlavní aktivity a projekty hl.m. Prahy.

V rezidenci primátora se udílela Cena Josefa Vavrouška

5.6.2009 — Na Mariánském náměstí, v rezidenci primátora hlavního města, včera odpoledne z rukou radního pro životní prostředí Petra Štěpánka převzali laureáti Cenu Josefa Vavrouška. Cena se udílí u příležitosti Dne životního prostředí.

Rozhovor s Janou Plamínkovou

17.2.2017 — Regina DAB Praha | 17.2.2017 | 18:45 | Pořad: K věci | Téma: Volené orgány - Rada - Jana Plamínková

Životní prostředí z pohledu studentů

3.5.2007 — Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze připravil výstavu na téma životní prostředí, udržitelný rozvoj a environmentální výchova. Je instalována v pasáži Škodova paláce v Jungmannově ulici, kde si ji návštěvníci mohou prohlédnout až do 11. května 2007.

Fond životního prostředí pomáhá při rekultivaci skládky Jezera

23.9.2003 — Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR z března letošního roku o výjimečném poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), byla uzavřena smlouva mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Hlavním městem Prahou.

Výsledky grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010

18.5.2010 — Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na svém dnešním zasedání návrh předkládaný radním Vladislavem Marečkem na přidělení grantů v oblasti životního prostředí na základě doporučení grantové komise. Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro rok 2010 bylo vyhlášeno 8. prosince 2009 a pro letošní rok byly na tyto účely vyčleněny finanční prostředky ve výši 9,8 milionů korun.

Rada jmenovala do grantové komise pro oblast životního prostředí Vladislava Marečka

16.3.2010 — Pražští radní dnes projednali personální změny ve složení komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí. Na místo bývalého radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka byl jako nový člen komise jmenován radní Vladislav Mareček.

Ročenka Praha Životní prostředí 2004 k dispozici

19.12.2005 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v březnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2004. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Udělena cena za přínos životnímu prostředí

6.6.2008 — Radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek předal v rezidenci primátora cenu Josefa Vavrouška udělovanou za konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí. Nositeli tohoto prestižního ocenění za rok 2007 se stali: in memoriam Ivan Dejmal za celoživotní dílo a Miroslav Janík za celoživotní přístup k ochraně přírody jako samozřejmé součásti plnohodnotného života na Valašku a jinde.