Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 99490
Zápis č. 1/2011 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 24. 3. 2011

4.5.2011 — Program jednání: Projednání první verze akčního plánu KK EVVO na období 2012 - 2013, Dlouhodobé programy a projekty pro školy – ukončené zadání zakázek, Výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vytvoření loga EVVO v Praze“, Informace.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP uspořádal odborné semináře pro pedagogy základních škol na téma „Odpady a EVVO v hl. m. Praze

14.11.2017 — Série odborných seminářů s tématikou „Odpady a EVVO v hl. m. Praze“ proběhla na přelomu měsíců říjen a listopad 2017 za účasti 38 pedagogů z 33 základních škol v Praze. Semináře připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat obornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.

V PRAZE ZA PŘÍRODOU - aplikace Životní prostředí v Praze a volný čas.

19.1.2011 — Nová aplikace Životní prostředí v Praze a volný čas aneb malý pražský "životně prostřeďový kudykam". Stránky nabízející informace "Co lze v Praze (přírodního) vidět a navšívit" a také "Kudy se tam (šetrně z hledika ochrany ŽP) dostat" - tedy pěšky, na kole či hromadnou dopravou a to nejlépe tak, abychom přitom putovali krásnou přírodou. Stránky ve výstavbě - testovací provoz.

archiv_upozorneni

9.6.2016 —

Zápis č. 2/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 15. 11. 2007

26.3.2010 — Program jednání: Schválení Zprávy o plnění AP KK EVVO za období 2007; Informace koordinátora o proběhlých akcích a aktivitách EVVO; Další organizační záležitosti PS EVVO; Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období; Rekapitulace úkolů a termínů.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2004-2005

6.3.2006 — souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2004 a 2005; zpracováno pro ročenku Praha životní prostředí 2005

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2004-2005

6.3.2006 — souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2004 a 2005; zpracováno pro ročenku Praha životní prostředí 2005

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2005-2006

23.7.2007 — souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2005 a 2006; zpracováno pro ročenku Praha životní prostředí 2006