Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 508
2010 - Mezinárodní rok biodiverzity

25.1.2010 — Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Pojmem biodiverzita rozumíme rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů, které jsou součástí přírodního i kulturního prostředí. V České republice, stejně tak jako v řadě dalších států, budou po celý rok probíhat informační a osvětové akce, které chtějí upozornit na ubývání počtu druhů organizmů na Zemi.

22. května si připomínáme Mezinárodní den pro biologickou diverzitu

22.5.2009 — Od roku 2002 věnuje OSN 22. květen informování veřejnosti o potřebě chránit biologickou diverzitu (rozmanitost). Hlavní téma se každoročně mění : v loňském roce to byl vztah mezi biodiverzitou a zemědělstvím, pro letošek jde o invazní nepůvodní druhy, tzv. biologické invaze.

Proběhla 14. Krajská konference o ekovýchově v Praze (2023) - s podtitulem Biodiverzita aneb bohatství života v Praze

16.10.2023 — 21. září 2023 se uskutečnila další výroční krajská konference EVVO v Praze, 14. konference o ekovýchově, která nesla podtitul Biodiverzita aneb bohatství života v Praze a zabývala se tedy rozmanitostí přírody v Praze a souvislostí tohoto tématu s ekovýchovou.

Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze

5.9.2023 — Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a téma biodiverzity ve městě. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.

Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce 1/2023 se věnuje biodiverzitě a revitalizacím v pražské krajině

15.3.2023 — Biologická rozmanitost neboli biodiverzita s přírodními revitalizačními projekty velmi úzce souvisí, neboť tyto projekty, jak jejich název napovídá, zvyšují přírodní rozmanitost v místě, napomáhají lepší obnově populací a lákají na revitalizovaná místa zpět mnohé druhy. Například ledňáčky, bobry, motýli, bažanty nebo zajíce. Pojďte si přečíst, jak se to daří v Praze.

Proběhla 14. Krajská konference o ekovýchově v Praze (ročník 2023)

27.11.2023 — Konference se zabývala rozmanitostí přírody v Praze a souvislostmi tohoto tématu s ekovýchovou.

seminář Přírodě blízká péče o městskou zeleň, čtvrtek 18. 10. 2018

21.9.2018 — Seminář o moderních trendech v ochraně biodiverzity ve městech a jejich blízkém okolí.

Mongolský prezident udělil řediteli pražské zoo nejvyšší státní vyznamenání za záchranu koně Převalského

17.10.2022 — Mongolský prezident Uchná Chürelsüch udělil řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi Řád Polární hvězdy, což je nejvyšší státní vyznamenání, které může obdržet cizí státní příslušník. Poradce prezidenta Erdenecogt Odbajar při předávání řádu jeho jménem poděkoval za mimořádný přínos pro ochranu mongolské přírody a rozvoj česko-mongolských vztahů.

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

14.9.2018 — V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 - prosinec 2018.

Účastníci mezinárodní konference ACID RAIN 2005 zavítali na radnici

14.6.2005 — Vnímání kyselých dešťů jako jevu neodlučně spojeného se změnou klimatu, využitím půdy, biodiverzitou a lidským zdravím – to je motto již 7. ročníku mezinárodní konference ACID RAIN 2005, která probíhá v Praze.

Revitalizace Kyjského rybníka

27.9.2010 — V první etapě byl Kyjský rybník odbahněn, odvezeno bylo 69 tisíc metrů krychlových sedimentu. Ve východní části byl vytvořen umělý ostrov, důležitý především pro posílení ekologické stability a biodiverzity, jako ideální hnízdiště vodního ptactva. Břehy byly zpěvněny, osázena mokřadní vegetací nebo opevněné kameny, okolí rybníka bylo zkrášleno sadovými úpravami.

Podolský profil se může pochlubit vzácnou květenou.

6.3.2008 — Nedávno uskutečněný přírodovědný průzkum přírodní památky Podolský profil potvrdil existenci vzácných druhů rostlin i živočichů. Z hlediska botanického zde byl zaznamenán výskyt okrotice bílé, která je zařazena mezi zvláště chráněné druhy rostlin. Rovněž se zde vyskytuje řada vzácných druhů bezobratlých, jeden druh je dokonce pro Českou republiku úplně nový. Potvrdilo se tak, že tato přírodní památka a její nejbližší okolí patří mezi řadu dalších území v Praze, která jsou z hlediska biodiverzity nesmírně cenná.