Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 861
Pražané stále lépe třídí bioodpad. Často ale do popelnic vyhazují i nesprávné suroviny včetně sáčků

25.5.2021 — Pražané stále více a lépe třídí bioodpad. Naneštěstí se ale často stává, že veškerá snaha o získání kvalitního bioodpadu je zmařena kvůli vyhazování surovin společně s papírovými či plastovými sáčky. Hlavní město proto vytvořilo přehlednou stránku, kde lidé najdou základní informace k jeho třídění. Město zároveň vyzývá k třídění bioodpadu i další občany. Na stránkách bioodpad.praha.eu si může jednoduše objednat hnědou nádobu na bioodpad každý vlastník nemovitosti v Praze.

Svoz bioodpadu v hl. m. Praze

11.9.2019 — Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na této stránce.

Pražané stále lépe třídí bioodpad. Často ale do popelnic vyhazují i nesprávné suroviny včetně sáčků

25.5.2021 — Pražané stále více a lépe třídí bioodpad. Naneštěstí se ale často stává, že veškerá snaha o získání kvalitního bioodpadu je zmařena kvůli vyhazování surovin společně s papírovými či plastovými sáčky. Hlavní město proto vytvořilo přehlednou stránku, kde lidé najdou základní informace k jeho třídění. Město zároveň vyzývá k třídění bioodpadu i další občany. Na stránkách bioodpad.praha.eu si může jednoduše objednat hnědou nádobu na bioodpad každý vlastník nemovitosti v Praze.

Provoz stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 Malešicích

7.3.2024 — Informace o provozu zařízení, které je určeno pro odevzdávání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu z údržby zeleně, zahrad a parků bez příměsí a v nerizikové kvalitě (např. suchý nebo nehnijící materiál).

Nový projekt města: sběr bioodpadu ze sídlištní zástavby

23.11.2017 — Praha zahájila zkušební sběr bioodpadu ze sídlištní zástavby. Sběr začal u vybraných objektů v Praze 15. Zkušební projekt zahájila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková spolu s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho realizace je zajišťována ve spolupráci se společností Pražské služby.

V Praze výrazně roste zájem o třídění bioodpadu

19.10.2022 — Přes 30 tisíc zájemců z rodinných i bytových domů, což představuje až 200 tisíc domácností, už v Praze využívá hnědou nádobu pro třídění rostlinného bioodpadu. To je velkým úspěchem služby, u které hlavní město výrazně zvýhodnilo podmínky na začátku letošního roku. Měla by se tak i do budoucna dále rozšiřovat a rozvíjet.

V Praze výrazně roste zájem o třídění bioodpadu

19.10.2022 — Přes 30 tisíc zájemců z rodinných i bytových domů, což představuje až 200 tisíc domácností, už v Praze využívá hnědou nádobu pro třídění rostlinného bioodpadu. To je velkým úspěchem služby, u které hlavní město výrazně zvýhodnilo podmínky na začátku letošního roku. Měla by se tak i do budoucna dále rozšiřovat a rozvíjet.

Hlavní město zajistilo podzimní sběr bioodpadu

9.11.2007 — Oddělení komunální hygieny odboru ochrany prostředí MHMP organizuje v závěru podzimní sezóny 2007 pilotní projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Sběr bioodpadu se osvědčuje, článek radního hl.m.Prahy RNDr.Miloše Gregara uveřejněný v Listech hl.m.Prahy dne 7.února 2005.

8.2.2005 — V září loňského roku byl zahájen odborem infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy zkušební projekt tříděného sběru bioodpadu. Z důvodu vhodné struktury zástavby, která je tvořena především rodinnými domy, byla pro zkušební projekt vybrána městská část Praha - Dolní Chabry.

Bioodpad xxxx

24.3.2016 — DOPLNIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pražané stále více používají nádoby na bioodpad. V loňském roce je využívalo téměř 14 000 vlastníků nemovitostí

5.5.2021 — Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že množství bioodpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných občanům v průběhu let stále roste. V loňském roce "hnědé" nádoby využívalo už téměř 14 000 vlastníků nemovitostí a zástupci konsorcia "Pražské odpady 2016 - 2025" v rámci této služby svezly v roce 2020 celkem 4 994 tun biodpadu rostlinného původu.

Pražané stále více používají nádoby na bioodpad. V loňském roce je využívalo téměř 14 000 vlastníků nemovitostí

5.5.2021 — Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že množství bioodpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných občanům v průběhu let stále roste. V loňském roce "hnědé" nádoby využívalo už téměř 14 000 vlastníků nemovitostí a zástupci konsorcia "Pražské odpady 2016 - 2025" v rámci této služby svezly v roce 2020 celkem 4 994 tun biodpadu rostlinného původu.