Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 5264
Cirkulární ekonomika

10.4.2024 — Cílem cirkulární ekonomiky je vytvořit udržitelný ekonomický systém, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a zároveň podporuje trvalou prosperitu a blahobyt společnosti. Tento koncept získává stále větší pozornost jako reakce na rostoucí environmentální a ekonomické výzvy spojené s lineárním modelováním hospodářství.

Cirkulární ekonomika vs. Praha

10.4.2024 — Cirkulární ekonomika se stává stále více důležitou a přitažlivou strategií pro města po celém světě. Tato inovativní ekonomická koncepce nejenže pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí, ale také přináší řadu ekonomických výhod a zlepšuje kvalitu života obyvatel.

Odborníci: Odolnost a soběstačnost může Praze a městům v ČR pomoci zvládnout cirkulární ekonomika

28.11.2022 — Praha by měla v rámci veřejných zakázek více poptávat taková řešení, která vycházejí z cirkulární ekonomiky. Tyto projekty by zároveň měla cíleně plánovat na několik let dopředu a podporovat vzájemná partnerství mezi byznysem a městem. Právě cirkulární postupy, jako je například opětovné používání a opravy výrobků a materiálů, prevence plýtvání jídlem, a především snížení produkce odpadů, mohou pomoci řešit také současnou energetickou a ekonomickou krizi. To jsou hlavní doporučení zahraničních a českých odborníků, kteří vystoupili minulý týden na konferenci Cirkulární města a byznys v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Odborníci: Odolnost a soběstačnost může Praze a městům v ČR pomoci zvládnout cirkulární ekonomika

28.11.2022 — Praha by měla v rámci veřejných zakázek více poptávat taková řešení, která vycházejí z cirkulární ekonomiky. Tyto projekty by zároveň měla cíleně plánovat na několik let dopředu a podporovat vzájemná partnerství mezi byznysem a městem. Právě cirkulární postupy, jako je například opětovné používání a opravy výrobků a materiálů, prevence plýtvání jídlem, a především snížení produkce odpadů, mohou pomoci řešit také současnou energetickou a ekonomickou krizi. To jsou hlavní doporučení zahraničních a českých odborníků, kteří vystoupili minulý týden na konferenci Cirkulární města a byznys v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku – Cirkulární Praha 2030

24.3.2022 — Základní strukturované informace o dokumentu Cirkulární Praha 2030 a jeho přípravě.

Praha se přidala k evropským městům a podepsala Deklaraci o cirkulární ekonomice

1.10.2020 — Praha se připojila k dalším evropským městům a podepsala Deklaraci evropských měst o cirkulární ekonomice (European Circular Cities Declaration). Signatáři Deklarace jsou například Kodaň, Helsinky, Lublaň nebo Sevilla.

Praha se přidala k evropským městům a podepsala Deklaraci o cirkulární ekonomice

1.10.2020 — Praha se připojila k dalším evropským městům a podepsala Deklaraci evropských měst o cirkulární ekonomice (European Circular Cities Declaration). Signatáři Deklarace jsou například Kodaň, Helsinky, Lublaň nebo Sevilla.

Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030

9.2.2022 — Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27.1.2022 jednomyslně schválilo Strategii hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jedná se o klíčovou strategii tvořící jeden ze 4 základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Touto strategií se česká metropole hlásí k postupnému snižování uhlíkové stopy, potřeby primárních materiálových surovin a zároveň směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050.

Návrh nového strategického dokumentu hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030

3.11.2021 — V návaznosti na Klimatický plán Prahy do roku 2030 zveřejnilo hlavní město Praha klíčovou strategii - Cirkulární Praha 2030. Jejími hlavními úkoly jsou výrazně snížit spotřebu primárních surovin, produkci odpadů či emisi skleníkových plynů. Laická a odborná veřejnost mohla do 16.11. 2021 vznášet své připomínky k návrhu tohoto dokumentu.

Praha představuje Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, zásadní dokument pro snížení produkce odpadu a emisí v metropoli

2.11.2021 — Praha zveřejňuje jednu z klíčových strategií, která ji dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Strategie Cirkulární Praha 2030 navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Zaměřuje se na oblast stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, zemědělství a potraviny. Od 2. do 16. listopadu může dokument připomínkovat veřejnost.

Konference Cirkulární města & Byznys představí mezinárodní špičky v oboru

21.11.2022 — Klimatické cíle, cirkulární ekonomika a spolupráce města s byznysem. To jsou hlavní témata, jimiž se bude zabývat první mezinárodní konference v Česku: Cirkulární města & Byznys. Koná se 22. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské 51 na Praze 2.

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku

18.5.2020 — Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit.