Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 1625
Zápis č. 1/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 25. 9. 2007

26.3.2010 — Program jednání: Jednací řád poradní skupiny EVVO, personální obsazení; Další organizační záležitosti PS EVVO; Informace o připravovaném webovém portálu EVVO; Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období; Diskuze a různé.

Zápis č. 1/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 26. 4. 2010

4.5.2011 — Program jednání: informace o proběhlých a probíhajících zakázkách EVVO v roce 2010, informace o připravovaných zakázkách, které budou zadané v roce 2010, Příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012.

Zápis č. 2/2007 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 15. 11. 2007

26.3.2010 — Program jednání: Schválení Zprávy o plnění AP KK EVVO za období 2007; Informace koordinátora o proběhlých akcích a aktivitách EVVO; Další organizační záležitosti PS EVVO; Příprava Akčního plánu KK EVVO pro další období; Rekapitulace úkolů a termínů.

Zápis č. 1/2009 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 16. 12. 2009

29.3.2010 — Program jednání: informace o proběhlých a probíhajících zakázkách EVVO v roce 2009; informace o spuštěné databázi EVP na webu EVVO; námět na celokrajskou soutěž (veřejná správa, školy ?); diskuse a různé.

Zápis č. 2/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 27. 5. 2010

4.5.2011 — Program jednání: Příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2011 – 2012; diskuse a různé.

Zápis č. 3/2010 z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 7. 10. 2010

4.5.2011 — Program jednání: Akční plán KK EVVO pro rok 2011; Krajská konference EVVO v Praze v roce 2010 - EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast; Informace o zakázkách, které budou zadány ještě do konce roku 2010; diskuse a různé.

Koncepční dokumenty a aktivity Prahy v EVVO

23.1.2024 — Koncepční aktivity v oblasti EVVO probíhají na celostátní i krajské úrovni v návaznosti na již zpracované a přijaté koncepční dokumenty. Na celostátní úrovni se jedná o Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025 (dokument schválený usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 20. července 2016, dále jen "SP EVVO a EP").. Strategickým cílem SP EVVO a EP je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. Na úrovni jednotlivých krajů navazují na SP EVVO a EP krajské systémy a koncepce EVVO.

Souhrnné informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v posledních letech

29.1.2024 — Souhrnné zprávu o stavu a vývoji EVVO v hl. m. Praze jsou v současné struktuře zpracovávány pro publikování pro veřejnost každoročně od roku 2005 (prvně za období 2003-2004) s pravidelným uveřejněním v ročence Praha životní prostředí a na webových stránkách města o životním prostředí v Praze. Informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v dřívějších letech jsou uvedeny v analytické části Krajské koncepce EVVO na území hl.m. Prahy přijaté v roce 2005.

Souhrnné informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v posledních letech

23.2.2024 — Souhrnné zprávu o stavu a vývoji EVVO v hl. m. Praze jsou v současné struktuře zpracovávány pro publikování pro veřejnost každoročně od roku 2005 (prvně za období 2003-2004) s pravidelným uveřejněním v ročence Praha životní prostředí a na webových stránkách města o životním prostředí v Praze. Informace o stavu a vývoji EVVO v Praze v dřívějších letech jsou uvedeny v analytické části Krajské koncepce EVVO na území hl.m. Prahy přijaté v roce 2005.