Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 150
Projekt svozu gastroodpadu se rozšiřuje o další školy a nově i o domovy seniorů

20.5.2024 — Služba svozu gastroodpadu z provozů zřizovaných hlavním městem a městskými částmi se rozšíří o další subjekty.

Praha rozvíjí sběr gastroodpadu ze škol. Zapojit se mohou i firmy

27.10.2021 — Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky - tzv. gastroodpady.

Praha rozvíjí sběr gastroodpadu ze škol. Zapojit se mohou i firmy

27.10.2021 — Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky - tzv. gastroodpady. Po pilotním projektu sběru tohoto typu odpadu v podobě kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu z domácností nyní Praha přichází se zavedením svozu gastroodpadu ze školních jídelen. Zapojit se mohou i soukromé subjekty, zejména jídelny a restaurace.

Praha rozvíjí sběr gastroodpadu ze škol. Zapojit se mohou i firmy

27.10.2021 — Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky - tzv. gastroodpady. Po pilotním projektu sběru tohoto typu odpadu v podobě kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu z domácností nyní Praha přichází se zavedením svozu gastroodpadu ze školních jídelen. Zapojit se mohou i soukromé subjekty, zejména jídelny a restaurace.

Sběrné nádoby na gastroodpad

27.5.2020 — V rámci propagace a podpory pilotního projektu sběru gastroodpadu z domácností na území MČ Prahy 5,6, a 7, bylo rozdáno 462 malých sběrných nádob do domácností.

Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu

17.12.2019 — Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, tedy bioodpadu živočišného a rostlinného původu z domácností. Biologicky rozložitelné odpady v současné době tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, přitom významně ztěžují jeho energetické využití. Hlavní město proto připravuje zavedení celoměstského třídění tzv. gastrooodpadů, které lze v bioplynových stanicích proměnit na bioplyn a zbytkový produkt využívat jako hnojivo. Projekt navazuje na závěry pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku, která je součástí Komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu

17.12.2019 — Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, tedy bioodpadu živočišného a rostlinného původu z domácností. Biologicky rozložitelné odpady v současné době tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, přitom významně ztěžují jeho energetické využití. Hlavní město proto připravuje zavedení celoměstského třídění tzv. gastrooodpadů, které lze v bioplynových stanicích proměnit na bioplyn a zbytkový produkt využívat jako hnojivo. Projekt navazuje na závěry pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku, která je součástí Komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Praha získala bioplynovou stanici pro zpracování a využití svého bioodpadu

24.8.2022 — Hlavní město Praha prostřednictvím své společnosti Pražské služby získalo bioplynovou stanici a navazující rozvojové pozemky v Chrástu u Poříčan. Praha tak bude mít jako první velké město v Česku vlastní řešení pro zpracování bioodpadu z domácností a gastroodpadu z jídelen a restaurací. Bioplynová stanice promění bioodpad na bioplyn, který bude předáván po úpravě na biometan přímo do plynové sítě a využíván například pro pohon nákladních aut městských společností. Vedle toho vznikne digestát, který je využíván jako hnojivo. Hlavní město tak přispěje také ke snižování závislosti na plynu z Ruska.

Praha získala bioplynovou stanici pro zpracování a využití svého bioodpadu

24.8.2022 — Hlavní město Praha prostřednictvím své společnosti Pražské služby získalo bioplynovou stanici a navazující rozvojové pozemky v Chrástu u Poříčan. Praha tak bude mít jako první velké město v Česku vlastní řešení pro zpracování bioodpadu z domácností a gastroodpadu z jídelen a restaurací. Bioplynová stanice promění bioodpad na bioplyn, který bude předáván po úpravě na biometan přímo do plynové sítě a využíván například pro pohon nákladních aut městských společností. Vedle toho vznikne digestát, který je využíván jako hnojivo. Hlavní město tak přispěje také ke snižování závislosti na plynu z Ruska.

PILOTNÍ PROJEKT SBĚRU GASTROODPADŮ živočišného a rostlinného původu z domácností na území hl. m. Prahy

24.1.2020 — V prosinci 2019 byl zahájen "Pilotní projekt sběru gastroodpadů" na území MČ Praha 5, 6 a 7.

Předcházení vzniku gastroodpadu

16.8.2019 — Informační kampaň oddělení odpadů MHMP se v dalším období věnuje tématu předcházení vzniku odpadů, konkrétně gastroodpadů.

„Zlepšíme třídění zbytků jídel, bude více bioplynu“

27.3.2023 — 27. 3. 2023, Tisk, MF Dnes - Praha, Deník, MAFRA, a.s., Jana Komrsková