Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 56686
V Praze probíhá informační kampaň o žloutence

19.5.2008 — Dnes, 19. května, u příležitosti pátého ročníku Světového dne hepatitid (World Hepatitis Awareness Day), startuje v Praze osvětová kampaň zaměřená na zamezení šíření nakažlivé a vysoce zákeřné žloutenky typu C, proti které neexistuje preventivní očkování. Informační kampaň bude probíhat dva dny; nad celou akcí převzal záštitu primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

NE! v přírodě - informační DL leták, vyd. 2021

20.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

НІ! на природі - informační A1 plakát, vyd. 2022

17.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

NE! v přírodě - informační A1 plakát, vyd. 2022

17.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

НЕТ! в природе - informační DL leták, vyd. 2022

20.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

NO! IN NATURE - informační DL leták, vyd. 2022

20.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

НІ! на природі - informační DL leták, vyd. 2022

20.10.2023 — Součást sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda.

Praha i v letošním roce podporuje akci Suchej únor

21.1.2022 — Desátý ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky, se znovu uskuteční v únoru. Akci Suchej únor podpořilo také hlavní město, záštitu udělil primátor Zdeněk Hřib.

Praha podporuje Světový den hepatitid

27.9.2006 — Město Praha se rozhodlo aktivně podpořit Světový den hepatitid, který se koná každoročně 1. října. Osvětová kampaň má za cíl poskytnout informace o existenci virového zánětu jater a nejčastějších způsobech přenosu nákazy. Kampaň podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a naše hlavní město se pomyslně rozsvítí dožluta: informační kampaň bude probíhat v MHD – v rámečcích ve vozech metra a na vozech pražských tramvají.

Praha chystá informační kampaň pro ukrajinské uprchlíky o zdravotním systému a prevenci

11.12.2023 — Jak se mohou ukrajinští uprchlíci žijící v metropoli připojit ke zdravotnímu systému na území hl. m. Prahy? Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism pro ně připraví osvětovou kampaň, která bude zahrnovat také informace o zdravotní prevenci.

Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě, vyd. 2021

2.3.2022 — Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně - NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.

Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - plakát A1 v CZ verzi, vyd. 2022

24.1.2023 — Připravený informační materiál (plakát formátu A1) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně - NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.