Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 51942
Pražští radní jmenovali komisi, která pomůže naplnit klimatický závazek Prahy

15.7.2019 — Zastupitelstvo hl. m. Prahy v červnu schválilo klimatický závazek Prahy s cílem snížit emise CO2 v metropoli o minimálně 45 % do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. Rada hl. m. Prahy (RHMP) na pondělním zasedání jmenovala Komisi pro udržitelnou energii a klima RHMP, která pomůže hlavnímu městu klimatický závazek naplnit.

Červnové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 – zacíleno na vzdělávání a osvětu k tématu ochrany klimatu

15.6.2021 — Ústředním tématem čísla je vzdělávání o změně klimatu. Dočtete se o jeho aktuálním stavu na základních školách, o možných zdrojích informací pro učitele i veřejnost, i co pro klima dělají skauti.

Ochrana klimatu

10.5.2024 —

Hlavní město Praha schválilo Klimatický závazek

26.7.2019 — Hlavní město Praha se v textu usnesení zastupitelstva ze dne 20.6.2019 přihlásilo k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN z října 2018 a v návaznosti na zveřejněné údaje vyhlásilo vlastní Klimatický závazek.

Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě. Schválený klimatický plán předpokládá o 45 % méně emisí už v roce 2030

10.5.2021 — Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem. Ambiciózní dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během následujících deseti let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí - Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.

Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě. Schválený klimatický plán předpokládá o 45 % méně emisí už v roce 2030

10.5.2021 — Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem. Ambiciózní dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během následujících deseti let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí - Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.

Již 12. Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy bude na téma Vzdělávání o změně klimatu a bude se konat tentokrát online

3.11.2021 — Tématem Krajské konference roku 2021 je Vzdělávání o změně klimatu, zabývat se bude tzv. klimatickým vzděláváním a je určena jak pedagogům, tak pracovníkům ve veřejné správě či v neziskovém sektoru. Konference proběhne on-line, připojit se účastníci mohou i ze sborovny nebo kabinetu, kanceláře, či z domova.

Náměstek Hlubuček vítá iniciativu studentů Fridays for Future

15.3.2019 — Stovky pražských studentů se připojily k celosvětové protestní akci Fridays for future, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. Změny klimatu lze označit za nejzávažnější globální problém současnosti, který je potřeba začít řešit. Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček iniciativu studentů vítá a chce se s nimi v nejbližší době potkat.

Náměstek Hlubuček vítá iniciativu studentů Fridays for Future

15.3.2019 — Stovky pražských studentů se připojily k celosvětové protestní akci Fridays for future, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. Změny klimatu lze označit za nejzávažnější globální problém současnosti, který je potřeba začít řešit. Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček iniciativu studentů vítá a chce se s nimi v nejbližší době potkat.