Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 84850
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

6.9.2011 — Dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010.

Praha má novou Koncepci péče o zeleň

1.6.2010 — Městská rada dnes souhlasila s návrhem Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze, který předložil radní Vladislav Mareček. Tuto koncepci předloží radní Mareček ke schválení zastupitelům města na červnovém zasedání. Náměstek primátora Rudolf Blažek na základě této koncepce zpracuje do konce letošního září návrh městské vyhlášky o ochraně zeleně v Praze.

Praha má novou Koncepci péče o zeleň

1.6.2010 — Městská rada dnes souhlasila s návrhem Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze, který předložil radní Vladislav Mareček. Tuto koncepci předloží radní Mareček ke schválení zastupitelům města na červnovém zasedání. Náměstek primátora Rudolf Blažek na základě této koncepce zpracuje do konce letošního září návrh městské vyhlášky o ochraně zeleně v Praze.

Praha spustila nový web ke správě a rozvoji zeleně v metropoli

16.9.2022 — Stromy v ulicích jsou jedním z klíčových nástrojů, jak zlepšit ovzduší i mikroklima ve městě. Z důvodu změn klimatu jsou potřebná zdravá uliční stromořadí více než kdy dříve, jak dokazují nejen letošní horké a suché dny. Současně však náročnější klimatické podmínky představují mnohem větší zátěž pro městskou zeleň, která vyžaduje zvýšenou péči. To je výzva pro Technickou správu komunikací (TSK), která má ve správě prakticky veškerá stromořadí podél cest v Praze, dále též travnaté pásy, keřové porosty i trvalkové či letničkové záhony. Nové webové stránky www.zelenvpraze.cz představují činnost TSK v této oblasti, zodpovídají na časté dotazy občanů a také vyvracejí mýty spojené se správou a údržbou zeleně.

Praha spustila nový web ke správě a rozvoji zeleně v metropoli

16.9.2022 — Stromy v ulicích jsou jedním z klíčových nástrojů, jak zlepšit ovzduší i mikroklima ve městě. Z důvodu změn klimatu jsou potřebná zdravá uliční stromořadí více než kdy dříve, jak dokazují nejen letošní horké a suché dny. Současně však náročnější klimatické podmínky představují mnohem větší zátěž pro městskou zeleň, která vyžaduje zvýšenou péči. To je výzva pro Technickou správu komunikací (TSK), která má ve správě prakticky veškerá stromořadí podél cest v Praze, dále též travnaté pásy, keřové porosty i trvalkové či letničkové záhony. Nové webové stránky www.zelenvpraze.cz představují činnost TSK v této oblasti, zodpovídají na časté dotazy občanů a také vyvracejí mýty spojené se správou a údržbou zeleně.

seminář Přírodě blízká péče o městskou zeleň, čtvrtek 18. 10. 2018

21.9.2018 — Seminář o moderních trendech v ochraně biodiverzity ve městech a jejich blízkém okolí.

Lepší správa zeleně v Praze. Všechna data nově na jednom místě

15.11.2021 — O zeleň se v hlavním městě stará několik desítek správců. Data sbírají do vlastních databází, které spolu ale navzájem nemohou komunikovat. Nejdůležitější informace budou proto jednotlivé městské části a organizace nově předávat do jednotného systému, spravovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Metropole bude moci lépe koordinovat celoměstské projekty a zvyšovat odolnost území proti klimatickým změnám. Data budou volně dostupná i veřejnosti.

Lepší správa zeleně v Praze. Všechna data nově na jednom místě

15.11.2021 — O zeleň se v hlavním městě stará několik desítek správců. Data sbírají do vlastních databází, které spolu ale navzájem nemohou komunikovat. Nejdůležitější informace budou proto jednotlivé městské části a organizace nově předávat do jednotného systému, spravovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Metropole bude moci lépe koordinovat celoměstské projekty a zvyšovat odolnost území proti klimatickým změnám. Data budou volně dostupná i veřejnosti.