Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 24654
Vyhodnocení provozu re-use pointů na sběrných dvorech hl. m. Prahy po 2 roce fungování

16.11.2022 — Systém reuse pointů funguje ve vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy již 2 roky, přičemž v letošním roce se povedlo otevřít již 5. reuse point a síť plánujeme i nadále rozšiřovat.

Zavedení zpětného odběru pneumatik na sběrných dvorech HMP má úspěch

23.2.2024 — V loňském roce byl na všech sběrných dvorech hlavního města Prahy zaveden zpětný odběr pneumatik. Pro občany to znamená, že za jejich odložení již nemusí platit.

Starý mobilní telefon jako vstupenka do ZOO Praha - 2.2.2024

26.2.2024 — V den pololetních prázdnin 2.2.2024 proběhla ve spolupráci s hlavním městem Prahou, ZOO Praha a neziskových spolkem Remobil akce zaměřená na sběr starých a nepotřebných mobilních telefonů.

Svoz komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy a dalších zařízení v období vánočních svátků a na přelomu roku

24.11.2023 — Informace ke svozu komunálního odpadu, změnám provozní doby na sběrných dvorech hl. m. Prahy i u dalších zařízení v období vánočních svátků 2023 a na přelomu roku 2023/2024.

Na re-use pointu na sběrném dvoře v Modřanech si můžete vzít věci i bez předběžné objednávky

9.11.2023 — Od září 2023 je pro vás připraven re-use point na sběrném dvoře v ulici Generála Šišky, v upraveném režimu, přívětivějším pro občany.

Zapojení výkupen papíru a kovů do systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy

31.10.2023 — Rozšiřování evidenčního poměru tříděného odpadu města o odpad z výkupen druhotných surovin.

Novinky v třídění odpadu

12.9.2023 — Informace k novinkám upravujícím složení venkovních stanovišť tříděného odpadu na území hl. m. Prahy

Otevření nových sběrných dvorů hl. m. Prahy

12.7.2023 — V červenci 2023 byly otevřeny dva nové sběrné dvory hlavního města Prahy. Celkový počet sběrných dvorů na území města je nyní 20.

Pražané mohou nově hodnotit kontejnery na tříděný odpad a posílat městu podněty na zlepšení

1.9.2023 — Webová aplikace "Moje Praha - Odpady" nabízí uživatelům řadu užitečných informací k třídění odpadu v Praze.

Praha opět spouští osvětovou kampaň prevence moru včelího plodu

12.12.2023 — K začátku roku 2023 bylo na území hlavního města registrováno celkem 1.234 stanovišť včelstev. Součástí osvětové kampaně není jen testování odevzdaných vzorků měli na přítomnost onemocnění moru včelího plodu (MVP), ale také pořádání seminářů a webinářů, publikování článků v odborných časopisech a v neposlední řadě také zřízení Poradny MVP.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2024

22.1.2024 — Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2024

Re-use kurzy pokračují - opravárenské dílny pro veřejnost na SOŠ Jarov

28.2.2024 — Hlavní město Praha ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov připravili kurz oprav drobného nábytku pro veřejnost.