Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 43332
Praha řeší černou skládku

24.7.2007 — Pražský magistrát apeluje na neprodlené řešení situace nepovolené skládky firmy Interstar Praha s.r.o. na Kačerově. Zmíněná firma měla do konce loňského roku povolení odkládat odpad ze stavby na konkrétním pozemku, nejen že odpad ukládala i na ostatní pozemky, na které se povolení nevztahovalo, ale po vypršení povolení neodklidila odpad ani z původního pozemku. Nyní tedy jednoznačně porušuje ustanovení zákona o odpadech.

Odborníci doporučili pro likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu firmu A.S.A.

17.1.2006 — Městská rada se dnes seznámila s průběhem zadávacího řízení na přidělení veřejné zakázky "Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování některých nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy". A schválila pořadí uchazečů. Jako nejlepší odborníci vyhodnotili nabídku firmy A.S.A., s. r. o., s níž nyní bude Praha jednat o uzavření smlouvy o tříděném sběru, svozu, využívání a odstraňování některých nebezpečných složek komunálního odpadu.

Praha prodlouží smlouvy všem čtyřem firmám, které sváží odpad

22.10.2014 — ČRO Radiožurnál | 22.10.2014 | 12:00 | Pořad: Zprávy | Téma: Volené orgány - Rada - Jiří Nouza

Systém nakládání s objemným odpadem na území hl. m. Prahy v roce 2008

5.3.2008 — V letošním roce zůstává celkový počet velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro hlavní město Prahu stejný jako v roce 2007, tzn., že bude umístěno 9764 kontejnerů. Rozmisťování těchto kontejnerů v jednotlivých městských částech je ale navrženo v jiném režimu. Předpokládá se, že tato služba bude v roce 2008 zajišťována ve spolupráci s úřady městských částí a Pražskými službami, a.s., jednak stávajícím způsobem, tj. rozmisťováním velkoobjemových kontejnerů na veřejných prostranstvích dle harmonogramu stanoveného po dohodě s městskými částmi a dále nově zkušebně formou soustředění určitého počtu VOK na veřejném prostranství po omezenou dobu pod dozorem obsluhy svozové firmy.

Tisíc velkoobjemových kontejnerů pro Pražany

30.6.2021 — Celkem jeden tisíc velkoobjemových kontejnerů je připraveno pro Pražany v rámci zajištění služby sběru objemného odpadu, jejichž počet je rozdělen na jednotlivé městské části. O umístění a datu přistavení těchto kontejnerů se občané mohou informovat od konce ledna na Call centru Pražských služeb, nebo na úřadu příslušné městské části. Harmonogramy svozu budou ve většině případů zveřejněny na internetových stránkách dané městské části.

Svoz komunálního a tříděného odpadu v období svátků a na přelomu roku

22.12.2022 — Svozové firmy posílí v Praze přes svátky svoz tříděného odpadu, směsný odpad budou odvážet jako v běžných dnech. Výjimkou bude Nový rok, svoz firmy zajistí v následujících dnech. Odložené vánoční stromky budou odváženy až do února příštího roku.

Svoz komunálního a tříděného odpadu v období svátků a na přelomu roku

22.12.2022 — Svozové firmy posílí v Praze přes svátky svoz tříděného odpadu, směsný odpad budou odvážet jako v běžných dnech. Výjimkou bude Nový rok, svoz firmy zajistí v následujících dnech. Odložené vánoční stromky budou odváženy až do února příštího roku.

Praha zvyšuje kontrolu nad svozem odpadu a úklidem separačních stanovišť. Růst online nakupování tak nebude mít dopad na pořádek v ulicích města

20.1.2021 — V posledních měsících se hl. m. Praha potýká s nárůstem objemu odpadu sváženého z ulic. V důsledku uzavření většiny obchodů a obav z šíření nákazy COVID-19 se změnilo nákupní chování Pražanů, které se projevuje ve skokovém růstu online nakupování. Tento trend znamená zvýšení podílu obalových složek odpadu kolem separačních stanovišť v pražských ulicích. Odpad kvůli jeho rozměrům často nelze umístit do sběrných nádob a v důsledku jsou tyto nevzhledné odpady z obalů různé velikosti a složení zdrojem nežádoucího nepořádku. Praha proto přistoupila ke zvýšení kontroly nad svozem odpadu a soustředí se na častější pravidelný úklid kolem separačních stanovišť.

Díky akreditaci svozové firmy získá Praha finanční bonus

18.12.2007 — Pražští radní na dnešním zasedání odsouhlasili dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterým se společnosti EKO-KOM, a.s., oznamuje, že svozová společnost Pražské služby, a.s., převzala povinnost posílat čtvrtletní výkazy EKO-KOMu o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděného a odstraněného v hl. m. Praze. Ke konci listopadu 2007 se v hl.m. Praze vytřídilo 21 314 tun papíru, 8800 tun plastu a 10 336 tun skla (z toho 933 tun skla čirého a 9403 tun skla směsného).