Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 55229
Praha schválila koncepci a strategii ochrany přírody

2.12.2008 — Městská rada dnes schválila koncepci "Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze" a splnila tak další úkol svého programového prohlášení pro toto volební období. V něm rada konstatovala, že chce zdravé a čisté město s rovnováhou mezi přírodním prostředím a sídelními strukturami Prahy a zavazuje se zpracovat koncepci, která toto ideové východisko rozpracuje do cílů a úkolů pro všechny části životního prostředí a krajiny.

Příroda, krajina a zeleň v Praze - rychle a stručně

13.1.2014 — Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň – ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře.

Seminář PRAŽSKÉ KRAJINY & JEJICH OCHRANA

19.9.2014 — Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zve na další odborný seminář věnovaný problematice pražské přírody z dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům. Seminář byl připraven Oddělením ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí MHMP ve spolupráci s Agenturou Koniklec.

specialista / specialistka ochrany přírody a krajiny - doba určitá

16.11.2010 — specialista / specialistka ochrany přírody a krajiny - doba určitá