Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 65349
Infomateriály Pražské parky a zahrady

15.11.2023 — Součástí sady jsou v současnosti 4 informační materiály o parcích a zahradách celopražského významu.

Zahrady, parky a parkově upravované plochy

24.1.2006 — Zahrady, parky a parkově upravované plochy

Parky a zahrady

5.3.2024 —

Informační leták č.4 Park na vrchu Vítkově

13.11.2023 — Informační leták Park na vrchu Vítkově (č.4) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.

Informační leták č.1 Petřín

13.11.2023 — Informační leták Petřín (č.1) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/ 2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.

Informační leták č.3 - Letenské sady

13.11.2023 — Informační leták Letenské sady (č.3) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.

Informační leták č.2 Královská obora - Stromovka

13.11.2023 — Informační leták Královská obora - Stromovka (č.2) je součástí sady Parky a zahrady celopražského významu připravené původně Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v roce 2013 až 2014 a návazně aktualizované na přelomu 2014/2015. Od roku 2016 realizuje Odbor ochrany prostředí MHMP postupně další periodické aktualizace, připravovány jsou verze elektronické i tištěné. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o 4 parcích a komplexech parků a zahrad na území Prahy - Komplexu zahradu vrchu Petřína, Královské oboře Stromovce, Letenských sadech a Parku na vrchu Vítkově.

Zahrada Nebozízek

25.5.2010 — Aktualizovaný popis k 5/2010, v nové grafické úpravě

Komplex zahrad vrchu Petřína

26.5.2010 — Aktualizovaný popis k 5/2010, v nové grafické úpravě