Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 12330
Povodňová aktivita v Praze by měla dnes odpoledne pominout. Následně se zruší přijatá opatření

5.6.2024 — Povodňový orgán hl. m. Prahy i dnes vyhodnotil povodňovou situaci v metropoli, která se nadále lepší.

Povodňová situace na Vltavě zůstává stejná. Počasí v Čechách se lepší

4.6.2024 — Povodňový orgán hl. m. Prahy se dnes sešel, aby vyhodnotil aktuální povodňovou situaci.

Povodně

10.6.2013 — ČRo Regina | 10.6.2013 | 13:00 | Pořad: Události dne | Téma: Volené orgány - Rada - Tomáš Hudeček

Pražským primátorem klidně budu

13.6.2013 — Hospodářské noviny | 13.6.2013 | Rubrika: Česko | Strana: 4 | Autor: Petr Koděra | Téma: Volené orgány - Rada - Tomáš Hudeček

Rozsah povodní v Praze pro mě byl tehdy velký šok

11.8.2012 — Pražský deník | 11.8.2012 | Rubrika: Příloha - Povodně | Strana: 57 | Autor: ONDŘEJ LEINERT | Téma: Bohuslav Svoboda

Seminář na téma Vyhodnocení informačních toků při povodních v Praze 2002

18.3.2004 — Ve velkém zasedacím sále Nové radnice včera proběhl pracovní seminář na téma Vyhodnocení informačních toků při povodních v Praze 2002, který organizoval Magistrát hlavního města Prahy – odbor krizového řízení. Celodenní program byl rozdělen do několika tematických bloků (Veřejná správa, Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, Voda, Doprava a Infrastruktura), v nichž se vystřídala s příspěvky řada významných hostů, odborníků a zástupců města. Poznatky ze semináře hodlá magistrát využít při zpracování Krizového plánu hl. m. Prahy.

Povodně Pražany spojily. Tisíce lidí dělaly dobrovolně mnohem víc než musely

5.8.2013 — Pražský deník | 5.8.2013 | Rubrika: Inzerce | Strana: 2 | Autor: (ole) | Téma: Volené orgány - Primátor - Tomáš Hudeček

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. v rámci protipovodňových opatření Prahy

15.7.2005 — Povodně v roce 2002 způsobily na vodohospodářském majetku, který Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozují, škody za více než 500 milionů korun, z toho na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči zhruba ve výši 300 milionů korun. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se aktivně podílejí na přípravě a realizaci protipovodňových opatření v naší metropoli. Na základě hodnot průtoků a průběhu povodní v roce 2002 byl vypracován nový postup uzavírání kanalizační sítě. Uzavření protipovodňových uzávěrů kanalizačního systému proti stoupající Vltavě bylo v době povodní velice důležité zejména pro oblast Starého města.