Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 45752
Praha reaguje na výskyt ptačí chřipky

10.1.2017 — Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy přijala, po konzultaci s Městskou veterinární správou v Praze, preventivní opatření, která mají eliminovat nebezpečí, že šířící se virus ptačí chřipky ohrozí záchrannou stanici a její pacienty. Preventivní opatření se týkají jak samotného provozu záchranné stanice v areálu Mezi Rolemi v Praze 5 – Jinonicích, tak pravidel pro příjem volně žijících živočichů.

V Praze se ruší preventivní protipovodňová opatření

3.7.2006 — Průtok ve Vltavě v Praze klesá, a proto bude možné zrušit část preventivních protipovodňových opatření. Ve 14.00 se začnou otevírat protipovodňová vrata na Čertovce, o obnovení lodní dopravy bude rozhodnuto odpoledne po dokončení kontroly plavební dráhy.

Dopravní podnik činí v souvislosti s koronavirem pravidelná preventivní opatření. Dveře tramvají a metra se nově otevírají automaticky

3.3.2020 — Situaci kolem koronaviru Covid-19 nepřetržitě monitoruje i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) a zástupci jeho vedení se spolu s dalšími složkami účastní pravidelných jednání na pražském magistrátu. Bezpečnostní rada státu ani hygienická stanice žádná povinná opatření pro městskou hromadnou dopravu zatím nenařídily, přesto dopravní podnik postupně přijímá některá preventivní opatření. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) vydal v pondělí pokyn řidičům tramvají a strojvedoucím souprav metra, aby ve všech stanicích automaticky otevírali všechny dveře vozů. Představenstvo DPP po dnešní schůzce také vydalo pokyny a doporučení svým zaměstnancům.

Preventivní protipovodňová opatření v Praze

9.1.2011 — V důsledku oblevy, deště a tání sněhu se v Praze na Vltavě očekává v zítřejších dopoledních hodinách 1. stupeň povodňové aktivity. Před tím, než nastane, je třeba učinit některá preventivní protipovodňová opatření.

Z Vltavské kaskády se preventivně upouští více vody. V Praze hladina překročí první povodňový stupeň

3.6.2024 — Dnes ráno se kvůli vývoji počasí znovu sešel Povodňový orgán hlavního města Prahy.

Praha reaguje na zvýšení průtoků vody v Berounce a Vltavě

28.5.2006 — Podle informací Povodí Vltavy se vlivem vytrvalého a vydatného deště zvýšily průtoky Berounky a Vltavy, a proto odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy činí potřebná preventivní opatření na Vltavě v Praze.

Dnes v poledne budou uzavřena protipovodňová vrata na Čertovce

3.6.2010 — Povodí Vltavy předpokládá, že Vltava v Praze dnes kolem poledne dosáhne 1. stupně povodňové aktivity. Ve 12 hodin budou uzavřena protipovodňová vrata na Čertovce. První povodňový stupeň – bdělost - nepředstavuje žádné ohrožení, ale vyžaduje přijetí tohoto stanoveného preventivního opatření.

Preventivní protipovodňová opatření v Praze

9.1.2011 — V důsledku oblevy, deště a tání sněhu se v Praze na Vltavě očekává v zítřejších dopoledních hodinách 1. stupeň povodňové aktivity. Před tím, než nastane, je třeba učinit některá preventivní protipovodňová opatření.

Povodňová situace na Vltavě zůstává stejná. Počasí v Čechách se lepší

4.6.2024 — Povodňový orgán hl. m. Prahy se dnes sešel, aby vyhodnotil aktuální povodňovou situaci.

V Praze nastane první stupeň povodňové aktivity. Preventivně se uzavřou vrata na Čertovce a náplavky

16.4.2023 — V posledních dnech na velké části území České republiky prší, což má za následek stoupající hladiny řek. Hlavní město je proto již několik dní v kontaktu s meteorology a situaci neustále sleduje. V nejbližších hodinách by na Vltavě mělo dojít k překonání průtoku Vltavy 450 m3/s, čímž nastane 1. stupeň povodňové aktivity. Povodní Vltavy proto dnes preventivně uzavře vrata na Čertovce a magistrát uzavře pražské náplavky.

Vltava v Praze by dnes měla dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity

31.1.2013 — Povodí Vltavy předpokládá, že v odpoledních hodinách Vltava v Praze dosáhne 1. stupně povodňové aktivity.