Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 7820
Osvětová kampaň Voda je život 2023

31.5.2023 — Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

Voda je život 2023 v parku Přátelství

20.6.2023 — 13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Nosným tématem celého dne byla důležitost vody ve městě. V tomto duchu se nesla také fotografická soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na akci samotné.

V soutěži Adapterra Awards 2023 má hlavní město Praha 17 přihlášených projektů. Který z nich postoupí do finále?

3.5.2023 — Celostátní soutěž Adapterra Awards, kterou letos již po páté pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, oceňuje adaptační projekty na měnící se klimatické podmínky. Letos se do soutěže přihlásilo 115 realizací ze všech krajů republiky, z toho 17 se nachází na území Prahy. O těch, kdo postoupí do finále, rozhodne odborná porota. Finalisty pořadatelé zveřejní na začátku srpna na webu soutěže www.adapterraawards.cz.

Byla dokončena oprava břehu Říčanky v Dubči

27.5.2024 — Oprava spočívala v odstranění nežádoucí vegetace, zbourání staré zdi a vystavění nové železobetonové zdi s kamenným obkladem z čediče a proběhla během března až května 2024.

Oprava opevnění koryta Botiče

22.5.2024 — Byla zahájena oprava opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů. Původní poškozená kamenná dlažba se vybourá a nahradí ji těžká balvanitá rovnanina. Termín dokončení je srpen 2024.

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

22.5.2024 — Dalejský potok na soutoku s Vltavou prochází pod několika mosty a koryto zde bylo vybetonované nebo vydlážděné kamennou dlažbou do betonu. Rovné a hladké koryto neposkytovalo žádný životní prostor pro vodní faunu a flóru. Proto byla provedena revitalizace této části koryta v délce cca 200 metrů.

Napouští se Prokopské jezírko

22.5.2024 — Téměř po 9 měsících revitalizačních prací začalo napouštění Prokopského jezírka.

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

23.5.2024 — V rámci projektu je navrženo odstranění části degradované stropní konstrukce, dozdění kyklopského zdiva stěn do výšky terénu a osazení kovaného zábradlí pro zajištění bezpečnosti veřejně přístupného prostoru. Zároveň dojde k otevření koryta Motolského potoka v délce cca 50 metrů. Realizace proběhne během května až srpna 2024.

Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2024

24.6.2024 — Aktuálně dostupné souhrnné informace za dílčí tematické oblasti se zaměřením na naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 (adaptace na klimatickou změnu, udržitelná energetika, cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita ...).

112 milionů z Evropské unie na revitalizaci veřejných prostranství v Praze

1.6.2010 — Hlavní město Praha vyhlásilo sedmou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v oblasti podpory 2.1 „Revitalizace a ochrana území“. Částku 112 milionů korun tak mohou využít například hlavní město Praha či městské části na revitalizaci veřejných prostranství.

112 milionů z Evropské unie na revitalizaci veřejných prostranství v Praze

1.6.2010 — Hlavní město Praha vyhlásilo sedmou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v oblasti podpory 2.1 „Revitalizace a ochrana území“. Částku 112 milionů korun tak mohou využít například hlavní město Praha či městské části na revitalizaci veřejných prostranství.

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

14.9.2018 — V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 - prosinec 2018.