Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 10542
Svoz tříděného odpadu bude o svátcích na kritických místech posilněn, lidem pomůže také mapa tříděného odpadu

21.12.2023 — Svoz odpadu na území Prahy se bude i o vánočních a novoročních svátcích uskutečňovat dle harmonogramu. Posilněn bude v předvečer Štědrého dne až do Silvestra na sídlištích a dle situace také na dalších místech. Sběrné dvory zůstanou o svátcích a na přelomu roku zavřené. Odstrojené vánoční stromky mohou lidé u popelnic odkládat až do února. Nejbližší termíny svozu, případně i naplněnost nádob, je možné ověřit prostřednictvím mapy tříděného odpadu.

Odpady pro občany - Systém sběru KO v Praze

12.1.2024 — Od roku 1998 probíhá na území hl. m. Prahy projekt hospodaření s odpady, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu.

Praha má další podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad

18.11.2009 — Praha podpořila třídění komunálního odpadu na svém území. V Pražské památkové rezervaci, v Praze 2 , vzniklo ve spolupráci se společností EKO-KOM a Úřadem Městské části Praha 2, nové stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

V Praze výrazně roste zájem o třídění bioodpadu

19.10.2022 — Přes 30 tisíc zájemců z rodinných i bytových domů, což představuje až 200 tisíc domácností, už v Praze využívá hnědou nádobu pro třídění rostlinného bioodpadu. To je velkým úspěchem služby, u které hlavní město výrazně zvýhodnilo podmínky na začátku letošního roku. Měla by se tak i do budoucna dále rozšiřovat a rozvíjet.

V Praze výrazně roste zájem o třídění bioodpadu

19.10.2022 — Přes 30 tisíc zájemců z rodinných i bytových domů, což představuje až 200 tisíc domácností, už v Praze využívá hnědou nádobu pro třídění rostlinného bioodpadu. To je velkým úspěchem služby, u které hlavní město výrazně zvýhodnilo podmínky na začátku letošního roku. Měla by se tak i do budoucna dále rozšiřovat a rozvíjet.

Praha získala prestižní ocenění za třídění odpadu

15.6.2006 — V roce 2005 bylo do systému třídění odpadu EKO-KOM zapojeno již 5250 obcí z celé České republiky. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. nyní vyhlásila za rok 2005 čtrnáct neúspěšnějších obcí a první tři získali křišťálové popelnice. Na třetím místě se umístila Jaroměř, druhé obsadila Praha těsně za vítězným Žďárem nad Sázavou.

SYSTÉM SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PRAZE

28.7.2006 — Od roku 1998 probíhá na území hl. m. Prahy projekt hospodaření s odpady, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu.

Třiďme odpad hned tam, kde vzniká a zbytečně jej nevytvářejme - Haló noviny - 7.8.2003

7.8.2003 — S odpadem se musí počítat. Nevytvářejme jej zbytečně. Chraňme si životní prostředí a uchovejme jej v dobrém stavu pro příští generace.

Do dvou let se bude v Praze za odvoz odpadů platit víc-rozhovor s radním hl. m. Prahy RNDr. Milošem Gregarem, uveřejněný v Haló novinách dne 10.10. 2006

10.10.2006 — Jak dále nakládat s komunálním odpadem - to je otázka, kterou již řadu let řeší mnohé radnice u nás. Když se řekne odpady, většina z vás si vybaví často přeplněné popelnice u domů a zejména kontejnery na sídlištích, kdy se části odpadků válejí po zemi. Ale to není úplný obraz toho, co se děje se sběrem komunálního odpadu. Připomeňme si, že již řadu let v řadě měst, v Praze například od roku 1998, probíhá tříděný sběr odpadu. A zkušenosti hovoří o tom, že většina občanů si již na tento systém zvykla, a že se chová ekologicky.

Praha získala prestižní ocenění za třídění odpadu

12.6.2006 — Hlavní město bylo oceněno v soutěži O křišťálovou popelnici jako druhá nejlepší obec v třídění odpadů za rok 2005.