Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 4243
Hlavní město již pošesté ocenilo nejlepší pražské učitele

6.6.2024 — Ve středu 5. června 2024 se uskutečnilo již pošesté vyhlášení nejlepších učitelů v rámci ankety Pražský učitel.

Zaměstnanci pražských škol dostanou přidáno, hlavní město letos na jejich platy věnuje navíc miliardu korun

13.5.2019 — Pražští radní dnes schválili navýšení mezd učitelům a zaměstnancům škol pro rok 2019 o dalších 300 milionů korun. Celkem tak Praha letos přidá na platy ve školství nad rámec peněz od Ministerstva školství 1 miliardu korun. Peníze město školám pošle ve dvou částech - v srpnu a listopadu. Učitelům je ředitelé vyplatí následně.

Zaměstnanci pražských škol dostanou přidáno, hlavní město letos na jejich platy věnuje navíc miliardu korun

13.5.2019 — Pražští radní dnes schválili navýšení mezd učitelům a zaměstnancům škol pro rok 2019 o dalších 300 milionů korun. Celkem tak Praha letos přidá na platy ve školství nad rámec peněz od Ministerstva školství 1 miliardu korun. Peníze město školám pošle ve dvou částech - v srpnu a listopadu. Učitelům je ředitelé vyplatí následně.

Vítězové ankety „Pražský učitel“ obdrží ocenění od radního Víta Šimrala

5.6.2019 — Brožíkův sál Staroměstské radnice se ve čtvrtek 6. června 2019 od 10:30 hodin stane již potřetí dějištěm předávání ocenění pražským učitelům za významný přínos výchovně-vzdělávacímu procesu. Za hlavní město ocenění předá radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání - Vít Šimral.

Učitelé v Praze se učili o odpadech

25.4.2008 — Sérii přednášek na téma odpady absolvovali v dubnu učitelé pražských základních škol. Tuto akci připravil Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO- KOM a kolektivními systémy společností Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Cílem semináře bylo seznámit učitele a jejich prostřednictvím i žáky ve školách, jak správně zacházet s odpady, jak je třídit a jaké jsou možnosti následného využití.

Školám a dalším subjektům jsou od září 2023 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2023/2024

14.9.2023 — Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.

Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2023 – Jídlo a suroviny

15.9.2023 — Podzimní číslo našeho časopisu o ekovýchově v Praze věnujeme tématu jídla, lokálnosti a udržitelnosti v rámci této problematiky a tématům souvisejícím.

Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2023 – Zvířata v Praze

19.6.2023 — Letní číslo časopisu Pražská EVVOluce je věnováno tentokrát zvířatům v Praze a péči o ně. Významná část textů se zabývá volně žijícími zvířaty v lidské péči, tedy Záchrannými stanicemi či zookoutky v pražským lesích. Přečtete si však rovněž o zvířatech tzv. domácích či o našich zvířecích parťácích.

Krajská konference o ekovýchově v Praze 2023 – biodiverzita v Praze

5.9.2023 — Tématem 14. pražské krajské konference EVVO bude Biodiverzita aneb bohatství života v Praze. Konference je určena pro pedagogy škol, lektory EVVO, ekoporadce a všechny, které zajímá ekovýchova a téma biodiverzity ve městě. Konferenci bude možné sledovat i online. Záznam bude streamován a poté uložen k pozdějšímu zhlédnutí příspěvků.

Proběhla 13. krajská konference EVVO hl. m. Prahy na téma vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení

2.12.2022 — Letošní konference proběhla po dvou letech Covidu 19 opět prezenčně. Uskutečnila se v konferenčním sále hotelu Artemis na Praze 8. Účastníci však mohli konferenci sledovat i online formou. Celkem se konference účastnilo 135 lidí prezenčně a 26 účastníků se připojilo online. Na konferenci přednášelo 6 odborníků z ČR a 1 zahraniční host z Německa. Proběhlo 8 workshopů a vystavovalo zde 35 pražských organizací.

Zájemcům jsou k dispozici další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

2.9.2022 — Hlavní město Praha v roce 2020 finančně podpořilo projekt Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt byl financován Státním fondem životního prostředí ČR), v rámci něhož bylo s finanční podporou Prahy připraveno postupně 6 online přednášek tohoto typu. Návazně byly připraveny s podporou hl. m. Prahy další dvě v roce 2021 a nově v roce 2022 další 3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání. Přednášky jsou nyní online a zdarma k dispozici všem zájemcům. Kompletní přehled dosud publikovaných přednášek v rámci projektu je k disp. na stránkách EVVOprednasky.cz.