Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 24172
Praha pokračuje v obnově a revitalizaci vodních toků a nádrží

26.5.2009 — Dnešním rozhodnutím městské rady byl navýšen letošní rozpočet a na rekonstrukce vybraných pražských vodních toků a nádrží Praha uvolnila dalších 40 milionů korun. Celoročně Praha do revitalizací vodních ploch investuje asi 100 milionů korun.

Džbán v novém kabátě

17.7.2008 — Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy dokončují realizaci projektu revitalizace vodního díla Džbán. V rámci dlouhodobého celoměstského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“, který je spolufinancován z fondů EU, bylo dokončeno odbahnění rybníka a práce nyní pokračují opravami technologie v hrázi nádrže a opevnění břehů. Tyto opravy budou v závislosti na rozsahu poškození trvat cca 14 dní a poté bude zahájeno pozvolné napouštění nádrže. Úplná revitalizace Džbánu bude ukončena v říjnu 2008 výsadbou mokřadních rostlin.

Džbán projde revitalizací

17.10.2007 — Vodní nádrž Džbán projde kompletní revitalizací, která začne v říjnu. Výsledkem celého projektu bude dlouhodobé zlepšení kvality vody v přírodním koupališti, zajištění bezpečného provozu vodního díla a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a živočichy a tím i pro sportovní rybolov.

Praha pokračuje v obnově vodních ploch

20.3.2009 — V neděli 22. března si připomeneme Světový den vody. Tento významný den je vyhlašován od roku 1993 a iniciátorem jeho vzniku je Organizace spojených národů. Hlavním cílem tohoto svátku je pořádání osvětových akcí, které mají veřejnost a odpovědné instituce upozornit na nutnost ochrany a udržitelného rozvoje ve využívání vodních zdrojů.

Finance na správu a údržbu drobných vodních toků

18.7.2006 — Ve druhém pololetí letošního roku vynaloží hl. m. Praha na správu a údržbu vodních toků a nádrží na území města přes 44 milionů korun. Tuto částku, která byla do rozpočtu města připsána z nájemného od společnosti PVS, a.s., dnes schválili radní.

Začalo napouštění Džbánu

29.7.2008 — Lesy hl. m. Prahy společně s Odborem ochrany prostředí Magistrátu HMP dokončují realizaci projektu revitalizace vodního díla Džbán. Před dvěma týdny bylo dokončeno odbahnění rybníka a po dokončení opravy stavidel se nyní začalo s pozvolným napouštěním. Úplná revitalizace rybníka bude ukončena v říjnu 2008 výsadbou mokřadních rostlin.

Pražské potoky

26.3.2014 —

Kontakty

29.9.2005 —