Aktuality

Podmínky rozvoje a rozvoj nových kapacit v Krajské síti od 1. 1. 2025 – Doplňková síť

05.04.2024 - Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás touto cestou informovali o podmínkách rozvoje a poptávaných nových kapacitách k zařazení do Krajské sítě od 1. 1. 2025.

Označení vozidla č. O 5c – informace pro poskytovatele terénních sociálních služeb

08.12.2023 - Speciální označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb č. O 5c je s účinností od 1. 1. 2024 upraveno v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním...

Pozvánka k účasti v pracovních skupinách k plánování sociálních služeb

27.11.2023 - Zveme Vás k účasti na pracovních setkáních v souvislosti s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období let 2025-2027. Předmětem setkání je diskuze nad budoucím rozvojem sociálních služeb v Praze s ohledem...

Pozvánka na setkání poskytovatelů sociálních služeb

07.09.2023 - Vážení poskytovatelé sociálních služeb, chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční 26. 9. 2023 od 10 hodin ve velkém sálu Zastupitelstva na Nové radnici, Mariánské náměstí 2.