Další možnosti financování sociální oblasti

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Sociální služby lze financovat z příjmu od uživatelů, z příjmu od zdravotních pojišťoven, z veřejných zdrojů a dalších zdrojů jako např. sponzorské dary, sbírky nebo Evropský sociální fond.

23. dubna 2008
23. dubna 2008