Metodické dokumenty

Koncepce:

Strategické dokumenty:

Metodické materiály:

  • Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz
    Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí; včetně způsobu a kritérií stanovování míry rizikovosti území (indikátory rizikovosti, apod.) ve vztahu k prevenci kriminality obsahuje část, která se věnuje problematice bezpečnostního auditu (analýzy), dále část, která je věnována metodikám přípravy strategických dokumentů (koncepcí/plánů/strategií) prevence kriminality v obcích a krajích a část, která je věnována způsobům a kritériím stanovování míry rizikovosti území ve vztahu k prevenci kriminality.

 

12. ledna 2016
12. ledna 2016