Etnické menšiny

Hl. m. Praha vychází ze zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin,což bylo podnětem pro vznik politiky ve vztahu k národnostním menšinám.Rada HMP schválila dne 5.8. 2008, č. usnesení 1062, založení obecně prospěšné společnostiDům národnostních menšin o.p.s. pro podporu integrace minoritní části společnosti na územíhlavního města, která ještě tentýž rok zahájila svou činnost.

Dům národnostních menšin
Vocelova 602/ 3
PRAHA 2
http://www.dnm-praha.eu

Dům národnostních menšin (DNM) poskytuje služby a koncentruje činnosti národnostních menšinžijících na území hlavního města Prahy, napomáhá porozumění mezi národnostmi, přibližuje majoritní částispolečnosti kulturní zvyklosti menšin, pořádá výstavy a další akce.V DNM mají své zázemí Slováci, Romové, Rusíni, Ukrajinci, Rusové, Němci, Maďaři, Poláci, Řekové, Bulhaři a Srbové.

Kontakt: Tel.: 221 419 800

Činnost národnostních menšin na území hlavního města Prahy je pravidelně podporována v rámci grantové politiky HMP.Každoročně jsou vyhlašovány Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy,které pomáhají spolufinancovat projekty zaměřené na integraci cizinců a národnostních menšin.

MHMP

V oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP také působí pracovnícise specializací na podporu národnostních menšin:

Kontakt MHMP:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Filová Božena romská koordinátorka 236 00 2468 bozena.filova@praha.eu
Hajná Jana, Mgr. specialistka národnostních menšin 236 00 2599 jana.hajna@praha.eu
5. ledna 2012
24. května 2024