Financování sociální oblasti

Financování sociální oblasti

Na základě zákona č. 108/2006 Sb. je financování sociálních služeb vícezdrojové. Sociální služby jsou tak financovány z různých zdrojů, jde například o úhrady od jejich uživatelů (úhrada za stravu, ubytování a za službu s využitím příspěvku na péči), účelové neinvestiční dotace na základní činnosti sociálních služeb ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z rozpočtů obcí, úhrady od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách stanovuje), ze strukturálních fondů EU, nadací, fondů, hospodářské činnosti organizace apod.

Hlavní město Praha financuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím dotačních programů pro registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a prostřednictvím neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace působící v oblasti sociálních služeb, jejichž je zřizovatelem. Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotační řízení HMP se realizuje na jeden kalendářní rok a jde o dotační řízení ze státního rozpočtu a dotační řízení z rozpočtu hlavního města Prahy. Každé dotační řízení má svůj vlastní dotační Program, který upravuje pravidla a podmínky pro žádost o dotace, účel dotace, použití dotace a vyúčtování dotace (viz odkazy na dané dotační řízení).

 

Bližší informace: Mgr. Jindřich Exner
e-mail: jindrich.exner@praha.eu
tel.: 236 00 41 54