Grantové řízení HMP - přehledy vyhlašovaných programů pro rok 2009

Sociální výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy svým usnesením schválil dne 1.9.2009 přehled vyhlašovaných grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti.

Přehled vyhlašovaných programů:

I. Program – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

 • jedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
 • program je určen zejména na dofinancování sociálních služeb, které podpořilo MPSV ČR a tyto služby jsou součástí komunitních, střednědobých a jiných regionálních plánů
 • Do tohoto programu se mohou přihlásit poskytovatelé sociálních služeb, kteří:
  • mají registraci na poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
  • registraci na poskytování této sociální služby získali nejpozději do 31.12.2008,
  • poskytují sociální služby občanům HMP,
  • nejsou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje HMP,
  • nemají uzavřenou smlouvu s HMP na provozování sociální služby.

Nutné splnění všech podmínek.

Termín pro podávání žádostí – 30.1.2009.

Druhy sociálních služeb podporovaných v rámci programu I.

Dokumenty ke stažení

Výsledky grantového řízení (formát .XLS)

Výsledky grantového řízení - 2.kolo (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

II. Program – Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

 • nejedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. (jedná se např. o svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením, doprava osob se zdravotním postižením)
 • oprávnění žadatelé: organizace poskytující služby, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

Termín pro podávání žádostí – 30.1.2009.

Dokumenty ke stažení

Výsledky grantového řízení (formát .XLS)

Výsledky grantového řízení - 2.kolo (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

III. Program – Podpora rodiny

 • nejedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. (jedná se o služby, které podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny – např. služby „sanace“ rodiny, mateřská centra, aktivity na podporu náhradní rodinné péče, atd.)
 • oprávnění žadatelé: organizace poskytující služby na podporu rodiny a náhradní rodiny

Dokumenty ke stažení

Podprogramy III. Programu (ve formátu .doc)

Výsledky grantového řízení (formát .XLS)

Výsledky grantového řízení - 2.kolo (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

IV. Program – Podpora nových sociálních služeb

 • jedná se o sociální služby, které nově vznikají a jejichž potřeba je identifikována prostřednictvím plánování rozvoje sociálních služeb
 • potřebnost nové sociální služby, spolupráce na přípravě nebo vzniku sociální služby a další spolupráce na poskytování sociální služby je písemně potvrzena stanoviskem městské části

Termín pro podávání žádostí – 26.6.2009.

Dokumenty ke stažení

Výsledky grantového řízení - 2.kolo (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

V. Program – Podpora MČ v sociální oblasti

 • jedná se o podporu dotační politiky MČ
 • finanční prostředky jsou poskytovány městské části na financování sociálních služeb, které jsou poskytovány pro občany celého správního
 • jedná se o podporu následujících sociálních služeb s místním či regionálním charakterem

  – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  – pečovatelská služba

  – sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování poskytnutého grantu (formát .XLS)

 

Alokace finančních prostředků HMP na sociální oblast

Upravená alokace finančních prostředků na sociální oblast dle schváleného rozpočtu HMP na rok 2009 (v Kč).

I. program 61 000 000
II.program 4 000 000
III.program 4 000 000
IV.program 2 000 000
V.program 19 000 000
Celkem 90 000 000

 

30. května 2008
16. ledna 2024