Granty a dotace

V rámci grantů a dotací byla v letoším roce poprvé vyhlášena témata na podporu rodiny. Týkala se podpory nestátních neziskových organizací, které pracují v této oblasti. Témata byla zaměřená na podporu aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, v oblasti prevence negativních jevů souvisejících s životem rodiny a sanace rodiny a témata zaměřená na volnočasové aktivity prorodinného charakteru.