Informace k hodnocení státní dotace na sociální služby

Pro všechny druhy sociálních služeb bude v rámci hodnocení žádostío státní dotaci na poskytování sociálních služeb posuzováno a následně zhodnoceno:

 • vyplnění žádosti s ohledem na metodiku MPSV
 • výše úhrad ze strany uživatelů dle metodiky MPSV
 • výše úhrad od zdravotních pojišťoven dle metodiky MPSV

Stanovení návrhu optimální a reálné výše státní dotace na sociální služby:

 • stanovení cenové hladiny na jednotku dle jednotlivých druhů sociálních služeb
 • výpočet s ohledem na cenovou hladinu, počet jednotek a výši úhrad dle metodiky MPSV
 • zhodnocení sociálních služeb podle „níže uvedených hodnotících kritérií“ – jednotlivébody uvedené u jednotlivých sociálních služeb budou v rozsahu 10% - 20% ze základníhovýpočtu – návrh optimální výše dotace
 • návrh reálné výše dotace – návrh optimální výše dotaceupraven s ohledem na výši směrného čísla určeného MPSV pro hl. m. Prahu

Azylové domy

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  osoby bez přístřeší
  rodiny, děti, zdravotně postižení, domácí násilí, ostatní
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace, zohlednění NON STOP provozu)

Centra denních služeb

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - maximální denní kapacita

v OK systému uvádět:
do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
do maximální kapacity - maximální denní kapacitu

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  sluchově postižení a senioři
  osoby se zdravotním postižením, ostatní
 • stupeň postižení
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace)

Denní stacionář

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - maximální denní kapacita

v OK systému uvádět:
do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
do maximální kapacity - maximální denní kapacitu

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  senioři
  osoby se zdravotním postižením, ostatní
 • stupeň postižení
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 30% : 70%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace)

Domovy pro seniory

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • stupeň postižení
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • stupeň postižení
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)

Domovy se zvláštním režimem

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • stupeň postižení
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)

Domy na půl cesty

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace)

Chráněné bydlení

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

  cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  osoby s chronickým duševním onemocněním
  osoby se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením, ostatní
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace)

Nízkoprahová denní centra

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - maximální denní kapacita

v OK systému uvádět:
do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
do maximální kapacity - maximální denní kapacitu

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace, dobrovolníci, časový rozsah poskytované služby)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v OK systému uvádět:
do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
do maximální kapacity - maximální denní kapacitu
počet intervencí za rok (intervence 30 min.)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • optimální rozsah poskytované služby (1 800 – 2 500 / intervencí za rok/ na jeden úvazek přímé péče)
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace, dobrovolníci, časový rozsah poskytované služby)

Noclehárny

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace, NON-STOP provoz)

Kontaktní centra

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace, konzultace s odd. protidrogové prevence MHMP)

Krizová pomoc

pobytová
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

terénní a ambulantní
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby - registrace)

Odborné sociální poradenství

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v OK systému uvádět:
počet intervencí za rok (intervence 30 min.)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • optimální rozsah poskytované služby (1 800 – 2 500 / intervencí za rok/ na jeden úvazek přímé péče)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, časový rozsah poskytované služby)

Osobní asistence

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – hodina přímé péče

v OK systému uvádět:
počet hodin přímé péče

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

Pečovatelská služba

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v OK systému uvádět:
počet hodin přímé péče

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

Sociální rehabilitace

pobytová
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (státní dotace – sociálně - právní ochrana dětí ÚZ 13307)
 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována
 • individuální posouzení (popis sociální služby – registrace)

terénní a ambulantní
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, podporované zaměstnávání)

Odlehčovací služba

pobytová
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  senioři
  osoby se zdravotním postižením
 • časový rozsah poskytované služby – zohlednění počtu dní v roce, kdy je služba poskytována (výpočet výše dotace)
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

terénní a ambulantní
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • časový rozsah poskytované služby – zohlednění počtu dní v roce, kdy je služba poskytována (výpočet výše dotace)
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

Podpora samostatného bydlení

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v OK systému uvádět:
počet intervencí za rok (intervence 30min.) - plán

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • optimální rozsah poskytované služby (1 800 – 2 500/ intervencí za rok/ na jeden úvazek přímé péče)
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

Průvodcovské a předčitatelské služby

Tuto službu na území hl. m. Prahy poskytuje jeden poskytovatel sociálních služeb – bude posouzeno individuálně.

Raná péče

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

Služby následné péče

pobytová
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

terénní a ambulantní
jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, konzultace s odd. protidrogové prevence MHMP)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, spolupráce s OSPOD, kapacita, dobrovolníci)

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  senioři
  osoby se zdravotním postižením
  osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením
 • sociální služba individuální, sociální služba skupinová
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)
 • Sociálně terapeutické dílny

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - maximální denní kapacita

  v OK systému uvádět:
  do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
  do maximální kapacity - maximální denní kapacitu

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

  • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
  • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, časový rozsah poskytované služby, u příslušné cílové skupiny konzultace s odd. protidrogové prevence MHMP)

  Telefonická krizová pomoc

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

  • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
  • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, zohlednění NON-STOP provozu, bezplatné linky, případně e-mailové služby)

  Terapeutické komunity

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

  • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
  • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace, konzultace s odd. protidrogové prevence MHMP)

  Terénní programy

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

  v OK systému uvádět:
  do denní kapacity - maximální okamžitou kapacitu
  do maximální kapacity - maximální denní kapacitu
  počet intervencí za rok (intervence 30 min.)
  v komentářích uvádět zda se jedná o otevřenou či uzavřenou scénu

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

 • cílová skupina, pro kterou je sociální služba poskytována, a to:
  děti
  ostatní cílové skupiny
 • optimální rozsah poskytované služby (1 800 – 2 500 / intervencí za rok/ na jeden úvazek přímé péče), případně rozsah služby min. 3 dny v týdnu, 8 hodin denně, a na to navazující 1,5 přepočtených úvazků přímé péče
 • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 70% : 30%)
 • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)
 • Tísňová péče

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace - počet pracovníků (přepočtené úvazky)

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

  • individuální posouzení (popis sociální služby – registrace)

  Týdenní stacionář

  jednotka, ke které bude vztažena výše dotace – lůžko

  v rámci hodnocení bude zohledněno:

  • stupně postižení
  • poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby – přepočtené úvazky (optim. 60% : 40%)
  • individuální posouzení (např. popis sociální služby – registrace)

  21. září 2010
  21. září 2010