Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy

Problematikou rodinné politiky se Česká republika systematičtěji zabývá od r. 2003 a od této doby se stále více dostává do popředí zájmu i v politice regionální. Rodinnou politiku však nelze chápat jen v rozměrech státních podpor, porodného či rodičovských příspěvků, které podporují jen jednu z mnoha funkcí rodiny, ale důležité je zaměřit se na harmonizaci vztahů, na sladění profesního a rodinného života, na vytváření celoživotních hodnot. Předmětem Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy, která byla schválena usnesením č. 263 Rady HMP ze dne 10.3.2009, nebyla tématika přímého materiálního zabezpečení, ale zaměřovala se na kvalitu života rodin a všech jejích členů.

Koncepce vycházela z analytické studie o stavu pražských rodin, kterou vypracoval Výzkumný ústav Ministerstva práce a sociálních věcí na podzim r. 2008, a na jejím vzniku spolupracovala celá řada odborníků a specialistů. Jednalo se o dokument otevřený, který bude postupně doplňován a upravován tak, aby reagoval na aktuální požadavky a odpovídal možnostem pro jeho realizaci.

 

Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021 – 2022

Dne 15. 2. 2021 schválila Rada hlavního města Prahy dokument „Základní směry prorodinné politiky na období 2021 – 2022“, který je základním koncepčním materiálem pro aplikaci rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro dané období. Hlavní město Praha taktéž podporuje aplikaci prorodinné politiky na jednotlivých městských částech.

23. dubna 2008
23. dubna 2008