Metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v hl. m. Praze

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Činnosti poraden se uskutečňují ambulantně na daném pracovišti a návštěvami pracovníků poraden ve školách a školských zařízeních. Poradny spolupracují se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku rizikového chování. Metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách zajišťují metodické vedení školních metodiků prevence v základních a středních školách.

Poradna Jméno Adresa poradny E-mail
Praha 1,2,4 PaedDr. Lenka Marušková Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10 lmaruskova@ppppraha.cz
Praha 1,2,4 Mgr. et Mgr. Alena Mášová Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10

amasova@ppppraha.cz

Praha 1,2,4 Mgr. Ivana Daňová Jurčová, DiS. Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10 idanova@ppppraha.cz
Praha 1,2,4 Mgr. et Bc. Miroslava Verešová Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10 mveresova@ppppraha.cz
Praha 3  Mgr. Bc. Dominika Hoppe Lucemburská 40, Praha 3 hoppe@ppp3.cz
Praha 9 Mgr. Markéta Bínová U Nové školy 871, 190 00 Praha 9

binova@ppp9.cz

Praha 3  Matěj Koudelka Lucemburská 40/1856, 130 00 Praha 3 koudelka@ppp3.cz
Praha 5,13,16,17 Bc. Ondřej Mýtina Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5 mytina.ppp5@gmail.com
Praha 5,13,16,17 Bc. Karolína Hauptová Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5 prevenceppp5@volny.cz
Praha 5,13,16,17 Mgr. Magdalena Tejkalová Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5 prevenceppp5@volny.cz
Praha 6 Bc. Ondřej Mýtina Vokovická 3/32, 160 00 Praha 6 mytina@ppp6.cz
Praha 6 Mgr. Lenka Chmelařová Vokovická 3/32, 160 00 Praha 6 chmelarova@ppp6.cz
Praha 7,8 Mgr. Jiří Sixta Glowackého 549/7, 180 00 Praha 8 sixta@ppppraha7a8.cz
Praha 7,8 Mgr. Markéta Tutterová Glowackého 549/7, 180 00 Praha 8 tutterova@ppppraha7a8.cz
Praha 7,8 Ing. Kateřina Hemerková Glowackého 549/7, 180 00 Praha 8 hemerkova@ppppraha7a8.cz
Praha 10,15,22 Mgr. Hana Bendová Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10 bendova@ppp10.eu
Praha 10,15,22 Mgr. Žmolík Michal Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10 zmolik@ppp10.eu
Praha 10,15,22 Bc. Karolína Machuldová Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10 machuldova@ppp10.eu
Praha 11, 12 Mgr. Jaroslava Budíková Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje budikova@ppp11a12.cz
Praha 11, 12 Mgr. Jan Juhaňák Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje juhanak@ppp11a12.cz
Praha 12 Modřany Mgr. Martina Radonská Barunčina 1478/11, 143 00, Praha 4 - Modřany radonska@ppp-modrany.cz
PPP při ZŠ pro žáky se SPCH Mgr. Bc. Jan Uhlíř Na Zlíchově 6, 152 00, Praha 5 ppp.uhlir@speczs.cz
Křesťanská PPP Mgr. Radka Fraňková Pernerova 42Z/8, Karlín, Praha 8, 186 00 frankova@kppp.cz
Křesťanská PPP Mgr. Marie Vosmíková Pernerova 42Z/8, Karlín, Praha 8, 186 00 prevence@kppp.cz
Křesťanská PPP Mgr. Lukáš Matys Pernerova 42Z/8, Karlín, Praha 8, 186 00 matys@kppp.cz

 

Seznam metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v hlavním městě Praze je ke stažení ZDE.

12. března 2020
11. dubna 2024