Organizační struktura plánování HMP

Dne 25. 5. 2011 byl Komisí Rady HMP pro plánování sociálních schválen dokument Organizační struktura plánování sociálních služeb, kterým se procesy plánování na úrovni hlavního města Prahy řídí.

23. dubna 2008
23. dubna 2008