Partnerské projekty

Hlavní město Praha a MPSV ČR spolupracují na realizaci systémového projektu z Evropského sociálního fondu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Poznatky z  realizace projektu mají být využity pro systémové nastavení podpory rodin a politiky sladění rodinného a pracovního života na území ČR a jeho stabilizaci, zkvalitnění a koordinaci místních (na úrovni městských částí) prorodinných politik prostřednictvím monitoringu a tvorby strategií.

Projekt Krajská rodinná politika tak usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji.

Doba realizace: 36 měsíců, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, projekt byl prodloužen do 2021

Výstupy projektu Krajská rodinná politika:

Kontakt na Krajskou poradkyni projektu Krajská rodinná politika (Praha):

Jitka Chrtková

krajská poradkyně pro hlavní město Prahu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Maninách 876/7, Praha 7

Mobil: +420 778 455 788
E-mail: jitka.chrtkova@mpsv.cz

Konzultační hodiny: PO-PÁ: 09:00 - 13:00

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz
www.mpsv.cz

16. října 2020
16. října 2020