Komunitní plánování městských částí

O aktuální situaci v oblasti KPSS na MČ naleznete na webových stránkách jednotlivých MČ nebo přímo od jejich koordinátorů či kontaktních osob zodpovídajících za procesy KPSS.

 

Koordinátoři plánování sociálních služeb městských částí

Koordinátoři městských částí organizují spolu s koordinátorem hlavního města Prahy pravidelná pracovní zasedání na „Setkání koordinátorů". Posláním Setkání koordinátorů je iniciovat návrh deklarovaného přístupu k plánování a rozvoji sociálních služeb městských částí s doporučením využít metodu komunitního plánování vycházející ze systému spolupráce městských částí a hlavního města Prahy. Setkání koordinátorů se koná nejméně dvakrát ročně.

Zápisy ze setkání koordinátorů:

23. dubna 2008
13. května 2024