Přehled zařízení

Rozcestník

Síť služeb v hlavním městě Praze zabývající se protidrogovou prevencí

18.03.2010 - Zde naleznete seznam zařízení a organizací poskytujících služby v oblasti primární protidrogové prevence, léčby, následné péče, Harm Reduction a ostatní služby.

Přehled AT poraden a ordinací v HMP

18.03.2010 - Ve spolupráci s protidrogovými koordinátory MČ jsme pro Vás připravili následující přehled AT poraden a ordinací v HMP.

Hlavní město Praha nově poskytuje ojedinělou službu veřejnosti

24.09.2007 - S cílem zpřístupnit, ale také vytvořit „živý“ přehled této sítě, vznikla nová mapová aplikace: „Síť protidrogových zařízení v Praze“.

Seznam zařízení poskytujících služby v oblasti primární protidrogové prevence a prevence sociálně nežádoucích jevů v Praze a jejím okolí

10.01.2007 - Primární prevencí nazýváme aktivity a intervence směřující k předcházení užívání návykových látek u osob, které ještě s drogou nejsou v kontaktu. Cílem primární prevence je předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek, případně oddálit...

Seznam zařízení poskytujících služby v oblasti léčby, následné péče a Harm Reduction v Praze a jejím okolí.

22.09.2006 - Progamy , které vyvíjejí specializované aktivity a intervence a věnují se lidem u nichž se rozvinula závislost, zahrnujeme do zařízení typu ambulantní léčby, denních stacionářů, rezidenční léčby v terapeutických komunitách, následné péči apod.

KDE A KDY si můžete v Praze vyměnit

04.08.2006 - Krajské odd. protidrogové prevence PRM MHMP ve spolupráci se Sekcí harm reduction A.N.O. vydalo aktualizované letáky se seznamem výměnných programů v hl. m. Praze.