Seznam protidrogových koordinátorů MČ hl. m. Prahy

Obvodní protidrogoví koordinátoři MČ jsou poradním orgánem protidrogového koordinátora hl. m. Prahy, který je i metodicky řídí. Jsou součástí koordinace a metodické podpory protidrogových preventivních aktivit na území hl. m. Prahy. V jejich kompetenci je realizace protidrogové politiky MČ, propojení preventivních programů s ostatními obvody, kontrola efektivity realizovaných programů; spolupráce s organizacemi poskytujícími služby na úseku prevence drogových závislostí.

 

Městská část Jméno a příjmení Telefon Email
ÚMČ Praha 1 Silvie Pleskanková, DiS. 221 097 215 silvie.pleskankova@praha1.cz
ÚMČ Praha 2 Mgr. Terezie Paterová 236 044 143 terezie.paterova@praha2.cz
ÚMČ Praha 3 Adéla Šulcová, DiS. 222 116 456 sulcova.adela@praha3.cz
ÚMČ Praha 4 Bc. Eliška Jetmarová, DiS. 261 192 108 eliska.jetmarova@praha4.cz
ÚMČ Praha 5 Lic. Lucie Ruprechtová, DiS. 257 000 472 lucie.ruprechtova@praha5.cz
ÚMČ Praha 6 Mgr. Martina Vymyslická 220 189 670;
771 276 525
mvymyslicka@praha6.cz
ÚMČ Praha 7 Bc. Jaroslav Fiala 220 144 240;
603 553 524
fialaj@p7.mepnet.cz
ÚMČ Praha 8 Bc. Jitka Štajncová 222 805 643 Jitka.Stajncova@praha8.cz
ÚMČ Praha 9 Bc. Petr Slavíček, Dis. 283 091 422 slavicekp@praha9.cz
ÚMČ Praha 10 Bc. Jakub Skřivan, DiS 267 093 623 jakubs@praha10.cz
ÚMČ Praha 11 Mgr. Barbora Vanišová 267 902 137 vanisovab@praha11.cz
ÚMČ Praha 12 Marie Vašáková 241 470 944;
602 666 027
vasakova.marie@praha12.cz
ÚMČ Praha 13 Mgr. Klára Foudová 235 011 458 FoudovaK@praha13.cz
ÚMČ Praha 14 Bc. Veronika Havlíčková 281 005 450 Veronika.Havlickova@praha14.cz
ÚMČ Praha 15 MUDr. Lenka Venzarová 281 003 525 Lenka.Venzarova@praha15.cz
ÚMČ Praha 16 Bc. Iveta Krejčí 234 128 102 iveta.krejci@praha16.eu
ÚMČ Praha 17 Ing. Naděžda Balázsová 234 683 268 nadezda.balazsova@praha17.cz
ÚMČ Praha 18 Mgr. Radka Herot Nedomlelová 284 028 157 radka.herotnedomlelova@letnany.cz
ÚMČ Praha 19 Mgr. Michaela Brázdilová 286 010 144 Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz
ÚMČ Praha 20 Radka Tadičová, DiS. 271 071 646;
724 829 334
radka_tadicova@pocernice.cz
ÚMČ Praha 21 Bc. Radka Lipanovičová 281 012 954 radka.lipanovicova@praha21.cz
ÚMČ Praha 22 Pavlína Harantová 271 071 806 pavlina.harantova@praha22.cz
ÚMČ Suchdol Ing. Věra Štěpánková 721 681 681 v.stepankova@praha-suchdol.cz
4. října 2021
17. dubna 2024