Sociální dávky

Počínaje datem 1. 1. 2012 již nejsou agendy týkající se správního řízení o nepojistných sociálních dávkách v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Od tohoto data se žádosti o sociální dávky podávají na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR příslušných dle místa trvalého pobytu žadatele. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Jedná se o agendy:

  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pro zdravotně postižené občany,
  • příspěvek na péči,
  • mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany

Bližší informace o jednotlivých typech dávek a kontaktních místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/

Kontakt na Úřad práce na území hl. m. Prahy: https://www.mpsv.cz/kontakty

20. října 2020
20. října 2020