Sociální práce

V rámci metodické, kontrolní činnosti, zajišťuje procesy koordinace postupu sociálních pracovníků na svém území, sjednocuje způsob uplatňování známých metod sociální práce, provádí analýzu a vyhodnocení míry implementace jak úrovně metod sociální práce, tak rozsahu, zaměření a účinnosti poradenství; poskytuje sociálním pracovníkům úřadů městských částí odbornou metodickou pomoc a vedení. Koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, přitom spolupracuje s úřady městských částí, včetně spolupráce s intervenčními centry.

Doporučený postup pro ÚMČ Praha 1-22 k řešení bytové situace - viz Související dokumenty

kontaktní osoby:

Mgr. Marika Jelínková, tel. 236 00 4131, e mail: marika.jelinkova@praha.eu

Mgr. Dagmar Tomanová, DiS., tel. 236 00 4148, e-mail: dagmar.tomanova@praha.eu

Adam Varga, DiS., tel. 236 00 4105, e-mail: adam.varga@praha.eu

4. května 2022
4. května 2022