Související dokumenty

Formuláře:

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o změnu pověření k výkonu SPOD

Formuláře pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP):

Žádost o státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP

Seznam dětí umístěných ve ZDVOP

Hlášení změn pro přiznání státního příspěvku pro ZDVOP

Potvrzení OSPOD o umístění dítěte do ZDVOP

Žádost o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP

Žádost o vydání souhlasu s prodloužením poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP

Další formuláře: 

Žádost o souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v dětském domově pro děti do 3 let

Žádost o souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

 

Metodická doporučení MHMP:

Metodická doporučení k novele zákona č. 359/1999 Sb. s účinností do 1. 1. 2022

Metodické doporučení MHMP 1/2021 - Zakládání a vedení zvláštní spisové dokumentace

Dodatek č. 1 k metodickému doporučení 1/2021 - praktické příklady

Metodické doporučení MHMP 2/2021 - Souhlasy s umístěním dětí do pobytových služeb

 

 

Stále platná metodická doporučení:

Metodické doporučení MHMP pro OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22 k mediacím

Metodické doporučení Magistrátu hl. m. Prahy OSPOD  ÚMČ Praha 1 – 22 k postupu při nesplnění povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Pomůcka k vyhodnocení situace dítěte se zdravotním znevýhodněním

 

 

 

 

 

26. března 2019
26. března 2019