Organizace poskytující akreditované specializační studium pro metodiky prevence

Název organizace Název studijního programu Kontakt
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a Všeobecné fakultní  nemocnice v Praze
Specializační studium pro školní metodiky prevence

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

tel: 224 965 101

e-mail: czv@adiktolog.cz

www.adiktologie.cz

Pedagogická fakulta UK v Praze Školní pedagogicko-psychologické služby - vzdělávací program pro učitele metodiky prevence

M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

tel.: 221 900 220

www.pedf.cuni.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 Studium k výkonu specializovaných  činností

PaedDr. Lenka Marušková

tel: 267 997 011

e-mail: maruskova@ppppraha.cz

www.ppppraha.cz

Prev-Centrum, z.ú. Specializační studium pro školní metodiky prevence

Mgr. Petra Rothbarthová

tel: 242 498 335, 776 619 505
e-mail: prevence@prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz/Kurzy?News=120

Prevalis, z. s. Studium k výkonu specializovaných  činností http://www.prevalis.org/studium
Jules a Jim, z.ú. Specializační studium pro školní metodiky prevence

e-mail: smp@julesajim.cz

www.metodikprevence.cz

Magdaléna, o. p.s. Specializační studium pro ŠMP

PhDr. Lenka Skácelová
e-mail: vzdelavani@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

 

1. října 2021
4. prosince 2023