Strategické dokumenty v oblasti primární prevence ke stažení

Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027, včetně Akčního plánu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro období 2022 až 2025

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

6. října 2022
20. května 2024