Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy

4. Aktualizace SPRSS účinná od 1. 1. 2024


3. Aktualizace – SPRSS 2022 - 2024 účinná od 1. 7. 2023


2. Aktualizace SPRSS účinná od 1. 1. 2023


1. Aktualizace SPRSS účinná od 1. 7. 2022


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022 – 2024


Vypořádání připomínkového řízení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022– 2024


Veřejné připomínkové řízení návrhu SPRSS na období 2022-2024


5. Aktualizace - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


4. Aktualizace - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


3. Aktualizace - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


Aktualizace 2020 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


Aktualizace 2019 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


Vypořádání připomínkového řízení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 – 2021


Veřejné připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 -2021


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018


Aktualizace Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. Prahy na období 2016 -2018 (aktualizace pro rok 2018)


Aktualizace Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018


Vypořádání připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2018:

1. června 2020
1. června 2020