Stálé pracovní skupiny

Pracovní skupina pro strategii udržitelného rozvoje sociálních služeb

 1. Pracovní skupina zejména poskytuje odborné zázemí v otázkách systémového, koordinačního a metodického prostředí při vytváření strategických dokumentů rozvoje sociálních služeb.
 2. Pracovní skupina zejména:
  1. vytváří odborné zázemí pro procesy plánování sociálních služeb
  2. připomínkuje a koriguje předkládané materiály strategického charakteru
  3. vystavuje expertní stanoviska

Pracovní skupina pro systém financování sociálních služeb

 1. Pracovní skupina zejména poskytuje odborné zázemí v otázkách propojení financovaní s procesyplánování sociálních služeb.
 2. Pracovní skupina zejména:
  1. vytváří odborné zázemí v systému financování sociálních služeb
  2. připomínkuje a koriguje předkládané materiály řešící systém financování sociálních služeb
  3. vystavuje expertní stanoviska

Pracovní skupina koordinátorů plánování sociálních služeb MČ

 1. Pracovní skupina zejména nastavuje formy spolupráce a parametry systémové provázanosti mezi MČ a HMP.
 2. Pracovní skupina zejména:
  1. zajišťuje výměnu informací za účelem sjednocení strategických dokumentů
  2. vytváří systém metodické podpory HMP v procesech plánování na MČ
29. listopadu 2011
29. listopadu 2011