Granty HMP

Hlavní město Praha podporuje sociální oblast také formou grantů. Vyhlášení jednotlivých programů každoročně schvaluje Rada HMP. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Návrh grantového řízení je též v souladu se Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou, schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020.

23. dubna 2008
30. dubna 2024