Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Jak postupovat při registraci sociálních služeb?
Především je potřeba seznámit se podrobně se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálníchslužbách, ve znění pozdějších předpisů. Doplňující informace naleznete na adrese
http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/registrace_poskytovatelu/index.html,kde jsou též kontakty na registrátorky sociálních služeb (informace, konzultace,…)

9. října 2009
9. října 2009