Příspěvek na péči

S platností od 1.1. 2012 přešla veškerá agenda týkající se sociálních dávek do kompetence Úřadu práce ČR, kam je třeba se obracet v případě podání žádosti o dávky, případně o poradenství v oblasti poskytování dávek. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Počínaje tímto datem již sociální dávky nejsou v kompetenci Magistrátu hl.m. Prahy.

Jedná se o agendy:

  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pro zdravotně postižené občany,
  • příspěvek na péči,
  • mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany

 

Kontakt:

Kontaktní místa úřadu práce dle místa trvalého bydliště oprávněné osoby (žadatele): https://portal.mpsv.cz/kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 00 PRAHA 2
Tel. 221 92 11 11

 

23. dubna 2008
23. dubna 2008