Projekty a kontakty

Projekty

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022      

  • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

  • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

  • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Kontakty

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1

Oddělení ekonomických a kontrolních agend

 

Ing. Miloslav Müller, MBA
vedoucí oddělení
miloslav.muller@praha.eu

 

Ing. Petr Faus
ekonom
+420 236 00 4158
petr.faus@praha.eu

Ing. Leoš Janiš
ekonom
+420 236 00 4580
leos.janis@praha.eu

Ing. Josef Knotek
zakázkář specialista
+420 236 00 4513
josef.knotek@praha.eu

Markéta Moulisová
ekonomka
+420 236 00 4127
marketa.moulisova@praha.eu

Bc. Jan Růžička
metodik kontrolních činností
+420 236 00 4418
jan.ruzicka@praha.eu

 

Tým projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022

Bc. Jarmila Fuksová
kontrolorka projektů
+420 236 00 4167
jarmila.fuksova@praha.eu

 

Tým projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

a projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Bc. Alexandra Semancová
projektová manažerka
+420 236 00 4405
alexandra.semancova@praha.eu

 

29. listopadu 2021
29. listopadu 2021