Kontaktní osoby

 jméno a příjmení referentky tel.spojení e-mailová adresa 
Dagmar Balounová 236 004 194 dagmar.balounova@praha.eu
Bc. Klára Třesohlavá 236 004 159 klara.tresohlava@praha.eu
Bc. Jana Hlušcová 236 004 125 jana.hluscova@praha.eu